Ülkemizin çeşitli illerinde yapılması planlanan eğitim programı, SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sepsis’in tanımı, farkındalık oluşturulması konusunda eylem planı, tanı algoritması, Sepsiste resussitatif tedavi ve algoritması, Sepsiste ileri tedavi konuları katılım sağlayan Yoğun Bakım Hekimlerine aktarıldı. Hastane Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Canan Balcı konuşmacı olarak katılım sağladı.


SEPSİS Nedir?


SEPSİS; enfeksiyona karşı vücudun oluşturduğu normal dışı yanıtın organ fonksiyonlarında bozukluk ve yetmezlik oluşturması sonucunda ortaya çıkan ve ölüm oranı oldukça yüksek olan durum olarak tarif edilmektedir. Yoğun bakım tedavileri sırasında en çok karşılaşılan hastalık SEPSİS’dir. SEPSİS tün dünyanın ve ülkemizin önemli bir sağlık problemidir. Tüm dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişi SEPSİS ten etkilenmektedir. SEPSİS görülme sıklığı her yıl %8-13 arasında artış göstermektedir. çıkan vücuttaki hasar halini ifade eder. Sepsis, hayati risk taşıyan  bir enfeksiyondur ve yoğun bakım ünitelerinde ölümlerin en önemli sebebidir. Kana bakteri veya toksin karışmasıyla oluşan sepsis vakalarının sadece %50’isinde enfeksiyon etkenlerini tespit edilebilmektedir.


Sepsis vakaların %40’ı akciğer enfeksiyonuyla başlamakla birlikte idrar yolları enfeksiyonu da önemli bir etkendir. Derideki bir yarada mikrop kapma nedeniyle enfeksiyon meydana gelmesi, apsenin patlaması sebebiyle iltihabın kana karışması, boğaz enfeksiyonu ve bağırsak iltihabı nedeniyle de septisemi oluşabilir. Uzmanlara göre diş iltihabı bile sepsise neden olabilir.