Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu, Konfederasyona bağlı sendikalarımızın genel başkanları, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, şube başkanları ve il temsilcilerimizin katılımıyla 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da toplanmıştır.

Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu, Konfederasyona bağlı sendikalarımızın genel başkanları, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, şube başkanları ve il temsilcilerimizin katılımıyla 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da toplanmıştır.

Eğitim ve değerlendirme toplantısında ülkemiz kamuoyunu yakından ilgilendiren konular ile kamu görevlileri ve emeklilerinin mali ve özlük haklarına ilişkin olarak önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz eylem ve etkinlikler ele alınmış, yeni stratejiler belirlenmiştir.

Bu çerçevede Konfederasyonumuzun görüşlerini içeren Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı sonuç bildirgesini kamuoyunun ve kamu görevlilerinin bilgilerine sunuyoruz.