HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 30 Mart 2023 tarihinde Ankara'da, HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın başkanlığında toplandı. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının ardından sonuç bildirisi yayımladı.

Yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Tüm gücümüzle ülkemizin, milletimizin, depremzede üyelerimiz ve vatandaşlarımızın yanındayız
HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, 6 Şubat'ta yaşanan, 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm gücüyle milletimizin ve devletimizin yanında olmuştur.
HİZMET-İŞ Afet İşleri Arama-kurtarma ekiplerimiz ve ayni yardım ekiplerimiz AFAD koordinasyonunda bölgede depremzedelerin umudu olmuştur. Sendikamız deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 40 bin üyesine toplamda 100 milyon TL afet destek ödemesinde bulunmuştur. Ayrıca AFAD'ın bağış kampanyasına, çalışanlarımız bir maaş bağışlamışlar ve çalışanlarımızla birlikte teşkilatımız 20 milyon TL'ye yakın nakdi yardımda bulunmuştur.
Başta barınma giyecek, yiyecek olmak üzere, depremzede üyelerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ayni yardımlarımız ise aralıksız sürmektedir.

Zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

696 sayılı KHK kapsamında çalışanların zorunlu emeklilik kapsamından çıkarılması yönündeki taleplerimizin dikkate alınarak, 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile çözüme kavuşturulmasını önemsiyor ve değerli buluyoruz. ‘Zorunlu emeklilik' uygulamasının sonlandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'e teşekkür ediyoruz.

5620 sayılı kanun kapsamında çalışanlara yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasına yönelik teklifimiz kabul gördü

Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın, 27 Mart 2023 tarihinde ‘Geçici İşçilerin Daimi İşçi Kadrolarına Alınmasını İçeren Kanun Teklifi'nin de yer aldığı torba yasa görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına bizzat katılarak, ‘5620 Sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin ‘zorunlu emekliliğe' sevk uygulamasına son verilmesi' yönünde düzenleme yapılması talebinin kabul görmesi de Sendikamızı, üyelerimizi ve bu kapsamda çalışan tüm emekçileri memnun etmiştir.

Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TBMM'de yaptığı ısrarlı girişimleri sonucu, 5620 sayılı kanun kapsamında çalışanlara yönelik zorunlu emekliliğin kaldırılması talebimizin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz.
Desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Bilgin'e, TBMM AK Parti Grubuna ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm geçici mevsimlik işçilere hayırlı olmasını diliyoruz.

Öğretmenlik Meslek Kanununda Rıza Esas Alınmalıdır Öğretmenlik Meslek Kanununda Rıza Esas Alınmalıdır

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin özlük hakları iyileştirilmelidir

696 sayılı KHK kapsamında çalışan işçilere iş ve işyeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş haklarının da tanınmasını ve bu konularda yaşadıkları sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

Belediyelerin ve il özel idarelerin şirketleri ve iştiraklerinde çalışan işçilere 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesi yönünde yasal düzenleme yapılmalıdır. 6772 sayılı Kanun gereğince 52 günlük ücret tutarında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde çalışan kadrolu işçilere ödenen ilave tediyeler, Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışan işçilere ödenmemektedir. Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere, 6772 sayılı kanun gereğince yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.

Belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar ve belediye şirketlerinde çalışanlar da memur ve kamu kesimi işçilerine yapılan enflasyon farkı ve enflasyon farkına ilave artışlardan faydalanmalıdır.
Küresel krizin etkilerini sürdürdüğü bu dönemde, memura, emekliye, kamu çalışanlarına ve asgari ücretle çalışanlara enflasyon farkına ilave artışlar yapılmasını önemli ve değerli buluyoruz.
Kamu kesimi çerçeve toplu iş sözleşmelerinin dışında kalan belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar ve belediye şirketlerinde çalışanlar da memur ve kamu kesimi işçilerine yapılan enflasyon farkı ve enflasyon farkına ilave artışlar ve iyileştirmelerden istisnasız olarak faydalanmalıdır.

Belediye ve özel idarelerin kamu çerçeve protokolüne dâhil edilmesini istiyoruz

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne belediyelerin ve özel idarelerin de dâhil edilmesini talep ediyoruz.
Belediyelerde ve özel idarelerde devam edem eden toplu iş sözleşmelerinin, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen sınırlar kabul edilerek yapılması durumunda, ortaya daha hakkaniyete uygun bir ücretlendirme modeli çıkacağına inanıyoruz.

Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarını yakından biliyor ve çözümü için mücadele ediyoruz.
Belediye ve belediye şirketleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarını da yakından biliyor ve tam çözümü için mücadele ediyoruz.
Mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz.

Geçici işçilerin daimî işçi kadrolarına alınmasını talep ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 27 Mart 2023 tarihinde 'Geçici İşçilerin Daimî İşçi Kadrolarına Alınmasını İçeren Kanun Teklifi' görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılarak, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ'in taleplerini dile getirmiştir.
HİZMET-İŞ Başkanlar Kurulu olarak, Genel Başkanımız Arslan'ın, Kamu Çerçeve Protokolünde kararlaştırılan ve kamuoyunda oluşan beklentilerin karşılanması için geçici işçilerin herhangi bir şart ve süreye bağlı kalınmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi kadrolarına geçirilmesi talebinin karşılık görmesini bekliyoruz.

Kapsam dışında kalan taşeron emekçilerin de kadroya alınması için etkin mücadeleye devam edeceğiz.
Kadro düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlarımız halen sendikamızın ve konfederasyonumuzun kapısını çalmaya devam etmektedir. Kapsam dışında kalanların kadroya alınabilmeleri için yeniden bir çalışma yapılmalı, kapsam dışında kalan işçilere de kadro verilmelidir.

14 Mayıs 2023'te yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin; ülkemize, milletimize, bölgemize ve küremize barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyoruz.
Başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesini, temel vatandaşlık görevini yerine getirmelerini, seçimlerin ülkemizin ve milletimizin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna ulaşmasına vesile olmasını; siyasal ve ekonomik istikrarın devam etmesi ve pekişmesi; ülkemizin ulusal ve uluslararası düzeyde seçimleri daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 15. Olağan Genel Kurulu'nun ülkemizin, milletimizin ve emek dünyasının birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine katkı sunacak şekilde başarıyla icra edileceğine inanıyoruz.
Yerli, milli ve aynı zamanda küresel bir emek hareketi olan HAK-İŞ'in, 15. Olağan Genel Kurulu'nun gücünü tahkim ettiği tarihi bir gün olacağına inancımız tamdır.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ 71 Şube, 2 İl Başkanlığı ve 260 bine yakın üyesiyle, 'bir olalım, iri olalım, diri olalım' inanç ve şiarıyla Genel Başkanımız Mahmut Arslan ile birlikte Hizmet-İş Sendikası olarak kutlu yürüyüşüne devam edecek, birlik ve bütünlüğümüze halel getirici dâhili ve harici tüm şer odaklarına karşı mücadelesinden asla taviz vermeyecektir.

Ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve tüm emekçiler için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Milletimizin istikrar içerisinde, huzur, barış ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye talebimizi tekrar ediyoruz. Her zaman olduğu gibi ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bize ihtiyaç duyan mazlumların, mağdurların, ezilenlerin, haksızlığa uğramışların, hakkı elinden alınanların sesi olmaya, onların feryatlarını duymaya, duyurmaya, onlara çare olmaya ve üzerimize düşen sorumlulukları almaya devam edeceğiz."

Musa Erdoğan