Toplumsal değişimler sonucunda kadınlar iş hayatında çok daha aktif rol oynuyor. Cinsiyete dayalı iş dağılımına bakıldığında özellikle hizmet sektöründe kadınlar daha yoğunluklu olarak çalışıyor. Çalışma hayatında cinsiyet dağılımını inceleyen araştırmaları sonuçları ise erkeklerin genelde çok daha yoğun şekilde yer aldığını gösteriyor. Ülkelerin okul yöneticisi oranları ve Türkiye’nin sıralaması haberimizde…

Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzak okul sorunu Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzak okul sorunu

Türk Toplumunun kadınlara dayattığı rollere göre özellikle eğitim sektörü kadınlar için çok daha uygun görünüyor. Ülkemizde son dönemde kadın öğretmen sayısında artış gözlenmektedir. 2023 Öğretmen sayısına göre;


Kadın Öğretmen: 702 Bin (%61)

Erkek Öğretmen:451 Bin (%39).

Ülkelerin Kadın Okul Yönetici Oranları

Brezilya: %77
Bulgaristan: %73
Rusya: %69
İsveç: %69
Macaristan: %63
Gürcistan: %60
Estonya: %57
Norveç: %54
Çekya: %52
İsrail:%50

23. Türkiye: %7

Okul Yönetiminde ise Türkiye’de Kadın İdareci Oranı Öğretmen oranına kıyasla bir hayli düşük. İdareci olma şartları arasında ise öğretmen olmak yer alıyor. Sektörde Erkek İdareciler %93’lük oranla büyük bir paya sahip.

Kamuajans.com

Editör: Haber Merkezi