Genel Müdür Bakan a. Yakup TEKİN imzalı resmi yazıda ‘’ 24.03.2023 tarihli ve E-28892082-869-73043765 sayılı yazınızda, yüksek lisans ve doktora mezunu rehberlik öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin, fiilen derse girmedikleri için artırımlı ödenemeyeceğine ilişkin Bakanlığımız 31.08.2012 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22.115920-8-9310 sayılı yazımız doğrultusunda gerçekleştirilen Altınordu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/4/2022 tarihli ve 47742649 sayılı işlemine karşı açılan davada, Ordu İdare Mahkemesinin 17/11/2022 tarihli ve Esas No: 2022/411, Karar No: 2022/1596 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 12/1/2023 tarihli ve Esas No: 2022/1489, Karar No: 2023/50 sayılı kararı ile Ordu İdare Mahkemesinin söz konusu kararının onanarak kesinleştiği belirtilmekte ve buna bağlı olarak yüksek lisans ve doktora mezunu tüm rehberlik öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenip ödenemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Vakıfbank'ın 100 bin liralık kredi kampanyası Vakıfbank'ın 100 bin liralık kredi kampanyası

Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım İkinci Bölümünün 8 inci maddesinde, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükmün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Bakanlığınıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yüksek lisans ve doktora yapmış öğretmenlere ek ders ücretlerinin artırımlı ödenebilmesi bu derslere fiilen girilmesi şartına bağlanmıştır.

Bu çerçevede, 31.08.2012 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22.115920-8-9310 sayılı yazımızla Bakanlığın görüşünün yerinde olduğu değerlendirilmekte olup, söz konusu görüşümüze eklenecek herhangi bir husus bulunmamaktadır. Bilgilerini arz ederim.’’ denilmiştir.

Editör: Haber Merkezi