Erzincan’da ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan işitme tarama testleri tamamlandı.

2008 yılından bu yana 81 ilde uygulanmakta olan Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programına 2015 yılı sonunda Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı da eklenerek 81 ilde ilköğretim 1. sınıflara yönelik tarama programı yapılıyor. Bu çerçevede Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullara giden İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi personelleri 1. Sınıf öğrencilerini işitme testinden geçirilerek, işitme konusunda sağlık problemi yaşayan öğrenciler ilgili sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor.

Testleri gerçekleştiren Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi personelleri il merkezinde ve tüm ilçelerde çalışmalarına tamamlandığını belirttiler.

Ayrıca, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

“İşitme sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir. İşitme kayıpları enfeksiyonlar, travmalar ve progresif işitme kaybı yapan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. İşitme eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul-yaşı nüfusta binde dokuza yükseldiği bildirilmektedir. Bir ya da her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kaybı okul-yaşı çocukların yüzde 14 ten fazlasını (yedide bir) etkilemektedir. Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı yüzde 37 olarak bildirilmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.

Dünyanın pek çok ülkesinde okul taramaları içerisinde; ulusal işitme taraması programları da yer almaktadır. Ülkemizde de işitme taraması, 81 ilimizde, ilköğretimin 1. yılında, bilim komisyonu tarafından belirlenen protokoller çerçevesinde okul ortamında, işitme taraması konusunda eğitimli TSM ya da SHM’de görevli sağlık personeli tarafından, Genel Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından temin edilen 1305 tarama odyometri cihazı kullanılarak sahada uygulanmaktadır.

Tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olana çocuklar, ildeki kulak burun boğaz uzmanlarına sevk edilmektedir. Daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren olgular ise kulak burun boğaz uzmanları tarafından, Yenidoğan İşitme Tarama Programında da üst basamak olan referans merkezlere yönlendirilmektedir. Referans merkezler; 2014/27 sayılı Yenidoğan İşitme Tarama Programı Genelgesi ve eklerinde yer alan şartları sağlayan ve Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanan, 3. basamak sağlık kuruluşlarıdır.

Erzincan’da sağanak etkili oldu Erzincan’da sağanak etkili oldu

Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızın, tarama testleri ile erken dönemde tespit edilen ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda erken müdahalelerinin yapılarak yaşıtları sağlıklı çocuklarla eşit şartlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil oluşturabilmektir."