Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın Genel Müdürü Didem Aras, kadınların iş hayatında savaşçı bir ruha sahip olması gerektiğini söyledi.

Depremzede çocuklara bayramlık bağışı Depremzede çocuklara bayramlık bağışı

İş dünyasında bir kadın olarak iş ve eğitim hayatında karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukları aşabilmek için neler yaptığı hakkında konuşan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Öncelikle kişilerin, karşısına gelen zorlukları aşabilmek için kişinin ilkelerini belirlemesi ve bu ilkelerden şaşmaması gerekiyor. En önemli iş düzeninin disiplin olduğunu düşünüyorum. Kişinin öncelikle kendi öz disiplini, sonrasında organizasyon içinde sahip olması gereken bir disiplin anlayışı olması gerekiyor. Yöneteceğim işin öncelik ve stratejilerini benimseyerek iş planını ve zamanı doğru planlayarak sürdürülebilir yönetim anlayışı oluşturmak ve tabi ki bunu etkin bir iletişim ile yapmak; ayrıca duygu ve tutkularımı işe yansıtmak en temel noktalar diyebilirim. Ek olarak, kadınların iş hayatında savaşçı bir ruha sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Karşısına çıkan tüm sorunları işinin bir parçası olarak görüp bununla mücadele etmeli. Çünkü insanın zorlandığı nokta, gelişmeye başladığı noktadır. Ekip çalışmasına ve yönetimine inanan bir kişi olarak benim için doğru bilgi ve iletişim ile çözülmeyecek hiçbir problem yoktur diye düşünüyorum. Tüm bu prensipler sayesinde karşıma çıkan tüm sorunları aşabildim” dedi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında kadınların ülke ekonomisine sağladığı katkılardan bahseden Aras, “Kadınların fikir dünyası ve güçlerinin hayata aktarıldığında, hayatın ne kadar güzelleştiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Yani, daha güzel, daha adil ve inceliklerle dolu bir dünyanın formülü kadınların güçlendirilmesi ve onlara her türlü destek olabilmekten geçiyor. Ülke ekonomisini kalkındırmak, sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirebilmek, birlikteliği sağlamak ve toplumların gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için kadınların önü açılmalı, tüm bireylere adil bir bakış açısıyla yaklaşılmalı; siyasi, ekonomik ve sosyal değişim politikalarının bir bütün içinde oluşturulması gerekmektedir.” diye konuştu.

İş dünyasında kadın girişimci, kadın üst düzey yönetici ve kadın çalışan sayısının artırılması için adil bakış açısının öneminin altını çizen Aras, “Kadın istihdamının, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinde yoldukça büyük bir önemi olduğu bilinen bir gerçektir. Kadının, çalışma hayatına etkin ve insan onuruna yakışır bir şekilde olmasının yalnızca kişisel bir kazanç değil, ailevi ve sosyal dönüşümü de sağlayan temel değer olduğu gerçeğini kolektif olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bundan hareketle, kadın istihdamı konusu ülkenin topyekûn kalkınması sürecinde de dikkate alınması gereken bir konudur. Kadınların, çalışma hayatında ve karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde yer almasını gerektirecek toplumsal ve siyasi hamlelerin yapılması gerekmekte. Tüm bunlar için kadına ve kadının iş dünyasındaki yerine olan toplumsal bakış açısının değişmesi, adil bir bakış açısının kabul edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

İş dünyasında başarılı olmak ve değer üretebilmenin gereklilikleri hakkında konuşan Aras, “Doğru ve etkili iş yapma kültürünün temel yapı taşının ekip çalışmasıdır. Her bireyin sahip olduğu benzersiz beceri, eğitim ve bilginin birleşip bir sinerji oluşmasıyla başarı oluşur. Doğru iletişim, uygun ortam, ekibi oluşturan bireylerin birbirine olan güveni ve ortak bir vizyon ile misyona sahip ekiplerin başarılı olurlar. Bir başarı varsa bu ekiple olan, ekipteki her çalışanın rolünü doğru gerçekleştirdiği, yöneticinin lider olduğu organizasyonlarda gerçekleşir. Bir ekipte öncelikle yönetici liderlik özelliklerine sahip, duygusal zekası ve adalet duygusu yüksek birisi olmalıdır. Süreçler şeffaf ve hedefler smart olmalıdır. Yetki ve sorumluluk doğru orantısını da çok değerlidir. Çalışanların kendi işinin yöneticisi gibi olmasını, sorumluluğunu ve tabi ki ödülünü almasını çok önemserim. İster kadın ister erkek olsun, bu prensipler ile iş dünyasında başarılı olunabileceğine inancım tam” dedi.