Bu doğrultuda kamu çalışanlarının lehine olarak geçmiş dönem kazanımlarının yanı sıra oldukça ciddi iyileştirmeler ve yeni haklar sağlanmıştır.

Memurların Bazı Yeni Kazanımları
 

1) 1. dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması hususunda çalışma yapılması,

2) Kamu görevlilerine hac izni verilmesi,

3) 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesi,

4) Kamu konutlarının %3'ünün engelli memurlar için ayrılması hususunda çalışma yapılması,


5) Merkez teşkilatında servis hizmeti sağlanamayan kamu görevlilerine toplu taşıma kartı verilmesi,

6) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışma yapılması,
 

7) Kamu görevlilerine giyecek yardımı verilmesi,

8) İtfaiyeci kadro ve pozisyonlarda bulunanlara ilave 5 puan (242 TL) üzerinden verilen ek ödemenin 7 puana (339 TL) çıkarılması ile "yangın söndürme eri"nin de kapsama alınması,

9) KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerine ilave 25 puan üzerinden ödenen özel hizmet tazminat oranlarının 30 puana (242 TL artış); bölge müdür yardımcılarına ilave 10 puan (484 TL) üzerinden ödenen özel hizmet tazminat oranlarının 25 puana çıkarılması (726 TL artış) ve kapsama daire başkan yardımcıları, diğer müdür ile müdür yardımcılarının da eklenmesi (1.211 TL artış),

Memurlar NE İSTİYOR? Kalem kalem açıklandı... Memurlar NE İSTİYOR? Kalem kalem açıklandı...

10) KİT'lerde görev yapan biyolog, kimyager, fizikçi, istatistikçi ve matematikçilerin ek ödeme oranlarının 5 puan artırılması (242 TL),

11) Şeflere ilave 10 puan üzerinden ödenen özel hizmet tazminat oranlarının 22 puana çıkarılması (581 TL artış),

12) Koruma ve güvenlik görevlilerine ilave olarak ödenen ek ödemenin 2 puan artırılması (97 TL artış),

13) Döner sermaye ödemesinden faydalanamayan tabip dışı sağlık personeline ilave 10 puan (484 TL) ek ödeme verilmesi,

14) Teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin özel hizmet tazminatlarının mühendis grubundakiler için 20 puan (969 TL), kimyager grubundakiler için 10 puan (484 TL), tekniker ve teknisyen grubundakiler için 5 puan (242 TL) artırılması,

15) Avukatların ek ödemelerinin 10 puan (484 TL) artırılması,


16) Müdür ve dengi unvanlarda görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranlarının 20 puan (969 TL), müdür yardımcısı ve dengi unvanlarda yapanların 15 puan (726 TL) artırılması,

17) Teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele günlük olarak ödenen arazi tazminatlarının unvanlara göre sırasıyla 29 TL, 19 TL, 10 TL artırılması; üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücretlerin ise sırasıyla 581 TL, 387 TL, 194 TL artırılması, sağlanacak.

Resul KURT/ Star