Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) adına açıklama yapan Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Veli Koca, "Kamuda Tasarruf" adı altında açıklanan paketten emekçilere, halka yeni saldırıların çıktığını söyleyerek Tüm emekçileri ve yoksullaştırılan halkımızı; zaten yetersiz olan kamu yatırımlarının ve kamu personeli istihdamının kısılmasından güvencesiz istihdamın arttırılmasına, angarya çalışmanın arttırılmasından ücretlerin düşürülmesine, lojmanların ve sosyal tesislerin satılmasından servis hizmetlerinin kaldırılmasına kadar uzanan "Saldırı Paketine" karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Muhammet Civan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) adına açıklama yapan Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Veli Koca, "Kamuda Tasarruf" paketiyle ilgili açıklamada bulundu, paketten emekçilere ve halka yeni saldırıların çıktığını ifade eden Akça şunları söyledi: "Beklendiği üzere "Kamuda Tasarruf" adı altında açıklanan paketten emekçilere, halka yeni saldırılar çıkmıştır.

Kamuda Tasarruf Paketinde ne var? Zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltma; yeni hastane, okul, lojman, sosyal tesis yapımını sınırlama, Mevcut sosyal tesislerin "ekonomiye kazandırılması" yani satılarak elden çıkarılması, Kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlama, Destek Personel sayısının azaltılması dolayısıyla iki, üç personelin işini bir personele yıkma, Angarya çalışma, Esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştirme: yani kadrolu güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamı büyütme Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin piyasa koşullarına göre arttırılması, Mevcutta sınırlı sayıdaki personelin yararlandığı servis hizmetinin dahi kaldırılması Var! "Kamuda Tasarruf Paketinde" ne yok? Bütçenin en az dörtte birinin "vergi harcaması" adı altında istisna, muafiyet ve indirimlerle sermayeye, patronlara ayrılmasından vazgeçme, vergide adaleti sağlama, Yandaşlara, "beşli çetelere" Hazineden yapılan döviz garantili projelere son verme, en azından TL üzerinden ödeme, Kur korumalı mevduat soygununun faturasını halka yıkmaktan vazgeçme, Bir dakikalık masrafı 2 emeklinin maaşından fazla olan (20 bin TL) sarayın harcamalarını kısma, Kamu idarecilerinin kullandığı mevcut lüks uçak ve makam araçlarının sayısını azaltma, Halk yoksullukla mücadele ederken 81 ile Hükümet Konağı yapmaktan vazgeçme, Personel alımında liyakati ortadan kaldıran, torpilin kapısını sonuna kadar açan dolayısıyla savurganlığa sebep olan mülakata, siyasal kadrolaşmaya son verme, Yok! Tasarruf denilince neden ilk akla emekçiler gelmektedir? Yüzlerce israf kalemi varken neden ilk emekçilerin yararına olan hizmetler durdurulmaktadır?

Kamuda Tasarruf Paketi açıklanır açıklanmaz Bartın Üniversitesi, Üniversitenin dar gelirli emekçilerinin yararlandığı servis hizmetini sonlandırmıştır. Zira binlerce öğrencinin olduğu üniversitede belli saatlerde toplu taşımanın zorluğu ortadadır.

Eğitim Bir Sen'den İl Milli Eğitim Müdürüne Uyarı! Eğitim Bir Sen'den İl Milli Eğitim Müdürüne Uyarı!

Ayrıca servis kullanan üniversite çalışanları servis güzergahından ev tuttukları için daha fazla ulaşım zorluğu çekeceklerdir. Bu nedenlerle üniversite çalışanlarının işe gidiş ve gelişlerinde mağduriyet yaşamamaları için bu kararın geri çekilmesini, toplu taşıma olan yerlerdeki personel servislerinin yeniden konulmasını talep ediyoruz. Tüm emekçileri ve yoksullaştırılan halkımızı; zaten yetersiz olan kamu yatırımlarının ve kamu personeli istihdamının kısılmasından güvencesiz istihdamın arttırılmasına, angarya çalışmanın arttırılmasından ücretlerin düşürülmesine, lojmanların ve sosyal tesislerin satılmasından servis hizmetlerinin kaldırılmasına kadar uzanan "Saldırı Paketine" karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz."

Bartın hergün