AK Parti kaynakları başıboş köpeklere karşı tedbir almayan belediyelere yaptırım geleceğini söyledi. Yaptırımların arasında belediyenin ödeneğinin kesilmesinin yanı sıra belediye başkanlarına soruşturma açılma seçeneği dahi var. Kaynaklar, "Artık bu işe köklü bir çözüm getirilecek. Geri dönüşü yok" diye konuştu.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'nin 10 gün içinde Meclis Başkanlığına sunmayı planladığı başıboş köpeklerle ilgili taslakta yerel yönetimlerin de sorumlulukları artırılıyor.

Taslağa göre il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların rehabilitasyonunun sağlanması ve sahiplendirilinceye kadar yaşamaları amacıyla hayvan bakımevleri kuracak. Bakımevleri maliyetinin karşılanması için belediyeler, üç yıl süreyle bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayırmak zorunda olacak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanacak.

Ayrılacak ödenekler, başka bir amaç için kullanılamayacak. Görevlerini yerine getirmeyen belediye olursa, valilikler devreye girecek. Valilikler hizmet alımı yöntemi de uygulayarak, bakımevi kurabilecek. Masraflar belediyelerden veya il özel idarelerinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil imkanı yoksa, belediyelerin İller Bankası paylarından kesinti yapılacak.

İKİ BİN BARINAK LAZIM

AK Parti kaynakları "Görevini yapmayan bedelini ödeyecek. Gerekirse başkanlara görevi ihmalden soruşturma da açılır. Başıboş köpeklerden mağdur olanlar da ilgili belediyeye karşı tazminat davası açabilir" dedi.

Gaziantep'te 41 STK Adeta İsyan Etti Gaziantep'te 41 STK Adeta İsyan Etti

Taslağın gerekçesinde "Ülkemizde 100 bin köpek kapasiteli 326 adet hayvan bakımevi bulunmaktadır. Mevcut 2 milyon sahipsiz hayvan göz önünde bulundurulduğunda halihazırda bulunan hayvan bakımevi kapasitesinin yetersiz olduğu görülmektedir. Kapasite düşüldüğünde 1,9 milyon sahipsiz hayvan için daha 1.000 hayvan kapasiteli, 1.900 adet bakımevi tesis edilmesi gerekmektedir. Hayvan başına 4 m² alan ayrılmak suretiyle 1.000 hayvan kapasiteli 1 bakımevinin maliyeti minimum 3,5 milyon TL olarak hesaplanmıştır. 1,9 milyon hayvan için bakımevi yapımının maliyeti 6,65 milyar TL'dir. Belediyelerden elde edilen verilere göre 1 hayvanın besleme maliyeti aylık ortalama 3.500 TL, yıllık maliyeti 42.000 TL'dir. 2 milyon hayvana, ömürleri boyunca bakımevlerinde bakılacak olması halinde yıllık maliyeti 84 milyar TL'dir" denildi.

Öte yandan, AK Parti kaynakları bir ay içinde sahiplenilmeyen köpeklere ötanazi uygulanmasından geri adım atılmayacağını kaydetti. Parti kaynakları "Artık bu işe köklü bir çözüm getirilecek. Geri dönüşü yok" diye konuştu.

Kaynak : Türkiye