Gülhan ŞİMŞEK
Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube Başkanı

Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğretmenlerinden bir süredir yoğun şikayetler almaktayız. Ankara’mızın güzide okullarından Süleyman Demirel Anadolu Lisesinde şikayetlerin Okul Müdürü Necati Aydın’ın göreve başlamasından sonra başladığı, okula emek katmış, bugünkü başarısında emek sahibi birçok öğretmenin soruşturmaya uğradığı, soruşturmalar sonucu yer değişikliğine uğradığı, ya da iş yerinde gördüğü baskı, mobbing vb. nedenlerle çalışma huzuru kalmaması nedeniyle tayin isteyerek okuldan ayrıldığı tarafımızdan tespit edilmiştir.

Okul Müdürü Necati Aydın, geçmişinde AKP’den milletvekili aday adayı olduğunu, bir AKP’li vekile danışmanlık yaptığını, Eski MEB Bakanı İsmet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in hemşehrisi olduğunu, arkasında duran bu siyasilerden dolayı kimsenin kendisine bir şey yapamayacağını öğretmenlere sık sık ifade ederek, okulda kendince bir “baskı” ortamı yaratıp, kendisine yönelecek eleştirileri bastırmak istemektedir.

‘KİTAP OKUTAN EDEBİYAT ÖĞRETMENİNE SORUŞTURMA AÇILDI’

Öğrencilere kitap okutan edebiyat öğretmenleri baskılamış, soruşturmaları silah olarak kullanmıştır. Örneğin bir öğretmene altı ayrı soruşturma açmıştır. Görüştüğümüz öğretmenler konuya ilişkin, “Öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi tanıtıp sevdirmek için müfredata uygun kitaplar okutur, şiirler ezberletir ve performans notu veririz. Bu çalışmadan vazgeçmemiz için üç edebiyatçıya çok ağır bir mobbing uyguladı” demiştir. Öte taraftan aleyhine ifade veren öğretmenlerin ismini gizlilik ilkesine aykırı olarak öğrenen Aydın’ın onlara tekrardan sudan sebeplerle soruşturma açarak intikam duygusuyla hareket ettiği görülmüştür.

Haziran 2022’de kendisi Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de şikayet edilmiştir. Ancak soruşturmaya her defasında aynı ilçede başka bir okul müdürünün muhakkik olarak görevlendirildiği, Aydın’ın bir şekilde nüfuzunu kullanarak, etkili bir soruşturma yapılmasını engellediği anlaşılmaktadır. Söz konusunda çalışan ya da bir dönem çalışmış birçok öğretmen kendisine yüksek not baskısı yapıldığı, notları yükseltmezse okuldan ilişiğinin kesileceği tehdidinde bulunduğu bu yolla kendisine verilen yetkileri kötüye kullandığı anlaşılmıştır: Baskılarına boyun eğmeyen öğretmenlere savcılık vasıtası ile asılsız şikayetlerle soruşturmalar açtırmıştır. Necati Aydın göreve başlayıncaya kadar hakkında hiç soruşturma açılmamış öğretmenler soruşturmaya uğrar olmuştur.

‘SORUŞTURMALAR SONUÇLANMIYOR’

Necati Aydın’ın taciz iddiasıyla şikayet edildiğini anlatan öğretmenler soruşturmacı tarafından söylenen “Altı öğretmen yetmez dedi”, “Farz et ki müdürün bacağı kaşınmıştır”, “Siz birbirinize şahit olmuşsunuz” ifadelerini aktarmıştır. Oysaki okulda birçok kadın öğretmen rahatsızlığını dile getirmiş, şikayetçi olmuştur. Ancak soruşturmadan bir sonuç çıkmamıştır. Müfettişler konuyu açıklığa kavuşturmak, okul yönetme yeterliliğinden uzak okul müdürünü okuldan uzaklaştırmak yerine, müdürü kollamaya girişmiş görünmektedir. Diğer yandan da bu iddialar ile ilgili okul müdürü iftira davası açmışsa da onu da kaybetmiştir.

Öğretmenlik Meslek Kanununda Rıza Esas Alınmalıdır Öğretmenlik Meslek Kanununda Rıza Esas Alınmalıdır

Ankara/Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesinde Okul Müdürü Necati Aydın tarafından keyfi bir yönetim kurulduğu, okulun işleyişinin bizzat okul müdürü tarafından bozulduğu, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin baskılandığı, okulda yapılan haksız uygulamalara karşı çıkan, tacize sessiz kalmayan öğretmenlerin, bugün mahkemelerde verdikleri ifadeden dolayı yine aynı müdürce baskılandığı, “İfadelerini geri çekmeye” zorlandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu Okul Müdürü Necati Aydın’ın bir eğitim kurumuna müdürlük yapacak yeterlilikten uzak olduğu görülmektedir.

‘KEYFİLİKLE OKUL YÖNETİLEMEZ’

Açıkçası okuldaki barış, güven huzur ortamının bozulmasının nedeni Okul Müdürü Necati Aydın olarak görülmektedir. Göreve başlamasından itibaren okulda şikayetlerin yoğunlaşması, okulda sayılıp sevilen birçok öğretmenin soruşturma konusu haline gelmesi de bunu işaret etmektedir. Okul Müdürü Necati Aydın okulu demokratik anlayıştan uzak, yönetmelikleri keyfi olarak uygulayan bir şekilde okulu yönetmeye çalıştığı, uygulamalarının keyfilik içerdiği görülmektedir.

Hakkında bu kadar şikayet olan bir yöneticinin etkili bir şekilde soruşturulmuyor olması kabul edilebilir değildir. Konu ile ilgili olarak Eğitim Sen Ankara 4 No’lu Şube olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikâyette bulunduk. Sürecin takipçisiyiz. Okullarımızda liyakat ciddi bir sorundur. Diğer yandan proje okullarında bir öğretmenin çalışması müdürün kararına bağlıdır. Bu durum da öğretmene çoğu zaman mobbing ve angarya olarak yansımaktadır.

Kaynak: evrensel.net

Editör: Serhat SALİMOĞLU