Yüksek akademik performans sistemi çerçevesinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerine özel LGS Başarı Programını yöneten Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları sınav komitesi LGS 2023’ü değerlendirdi.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede, “LGS’de öğrencilerin sınava kendi okullarında girmesi motivasyonlarını artırırken, kaygılarını azalttı. Sözel ve sayısal alandan oluşan LGS’nin soru tarzlarının öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte olduğu gözlemlenmektedir.” ifadelerinde bulunuldu.

“MBA Okulları olarak kullandığımız eğitim dokümanlarımız ve deneme sınavlarımızdaki sorularla örtüşen sorularla karşılaştık” diyen MBA Okulları Ortaokul-Lise Genel Müdür Yardımcısı Adem Durmuş, “Sınava hazırlık süreci her öğrenci ve aile için yoğun ve yorucudur. Şimdi lise tercihlerine yoğunlaşmalıyız. Bundan sonra öğrencileri tutku alanlarında derinleşecekleri global eğitim programları olan liseyi tercih etmelidir. Lise eğitimi üniversite hayatının ilk adımını oluşturur. Aynı zamanda lise, tercih bilincinde önemli bir dönüm noktasıdır. Öğrencilerin kendilerini bulabilecekleri, yani en iyi ben olacakları, yabancı dil yeterliliklerini geliştirebilecekleri, öğrenme iklimi yeniliğe, gelişime açık ortamlar sunan liseyi tercih etmelidir. Okulun değil, eğitimin konuşulduğu, modern müfredat içeriği olan, akademik odağı multidisipliner gelişimi uygun olarak tasarlanmış, hibrit deneyim sunan liseleri tercih eden öğrenciler gelecek kaygısı yaşamazlar.” dedi.

Ortaokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı Esin Salcı ise, “Yoğun bir tempoda sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimiz Liseye Geçiş Sistemi Merkezi sınav hazırlığı sürecini başarıyla tamamlandı. Sınav sonrası MBA Okulları Akademik Kadrosu bir araya gelerek sınavı değerlendirdi. Sınava ilişkin ilk analizlere göre, sözel-sayısal mantık, okuduğunu anlama ve yorumlama, grafik okuma soruları ayırt edici nitelikteydi. Öğrencilerimizin sınav sonuçları, 26 Haziran’da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecektir. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacaktır. Öğrencilerimizin Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı çerçevesinde onlara en iyi Kariyer Danışmanlığını sağlamak için MBA Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak tercih sürecinde okullarımızda öğrencilerimize rehberlik edeceğiz. MBA Okulları olarak öğrenme deneyiminin ömür boyu sürecek bir eylem olduğu bilinciyle, eğitimi tutkuya dönüştürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Türkçede okuduğunu anlama bu yıl da ön planda

Türkçe dersinin, bu sınavı öncelikli olarak etkileyeceğini belirten Türkçe Bölüm Başkanı Şule Türkoğlu, “2023 LGS konularının yaşadığımız deprem dolayısıyla birinci dönem konularını içereceği MEB tarafından açıklanmıştı. Öğrenciler birinci dönem konularına ağırlık vererek çalışmalarını tamamladı. Sınavda çıkan sorulara baktığımızda Türkçe dersinin, bu sınavı öncelikli olarak etkileyeceğini söyleyebiliriz. Sorular önceki yıllardan farklı olarak sadece edebi metinlerden seçilmiştir. Dikkati ve odaklanarak okumayı gerektiren ayırt edici sorular ağırlıktaydı. Dikkatin yanında bütüncül değerlendirmeyi de gerektiren sorularla karşılaştık. Anlam derinliği ve bütünlüğünü göz önünde bulundurmak gerekiyordu. Soruların zorluk seviyesi oldukça yüksekti. Çeldiriciler özenle kullanılmış. Fiilimsi, Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Sözel Mantık Muhakeme / Grafik Tablo Okuma ve Metin Türleri konularından sorular geldi. Soruların büyük çoğunluğu ise Anlama Yönelik Sorulardan oluşmaktaydı. (Söz Grubunda Anlam, Boşluk Doldurma, Metinden Çıkarım Yapma, Paragrafın Ana Fikri, Sözcük Anlamı). Okuduğunu anlama becerisi yüksek olan öğrenciler Türkçe sınavından başarıyla çıktı. Önümüzdeki yıl LGS sınavına hazırlanan öğrencilere şimdiden önerimiz ana dil yeterliliğini geliştirecek çalışmalara yer vermeleridir. Benzer bir sınavı pandemi döneminde yapılan 2020 LGS’de de yaşamıştık. Konu dağılımına da baktığımızda okuduğunu anlama sorularına ağırlık verilen bu sınavın belirleyici dersi Türkçe olmuştur” dedi.

İstişare Kültürü ve İkinci Öğretim İstişare Kültürü ve İkinci Öğretim

Matematikte sürpriz yok

“Sorular anlatımları açık, uzun işlem gerektirmeyen ve dikkatli okunduğu takdirde hızlıca kavranabilen sorulardan oluşuyordu” diyen Matematik Bölüm Başkanı Tuğba Köseoğlu, “Açık ve net olan soru kökleri kazanımlara hâkim olan öğrenciyi zorlamayacak nitelikteydi. Sorularda şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılarak öğrencilerin soruları somutlaştırarak daha çabuk yorumlamaları amaçlanmıştır. Bu anlamda öğrencilerin okuma ve anlama düzeylerinin iyi olması soruların cevaplanma hızında ön koşul olmuştur. LGS soruları yıl içerisinde aylık yayımlanan MEB örnek soruları ile paralel olduğundan bu yıl da yayımlanan soruları çözmenin önemini tekrar görmüş olduk. Özetle sınavda birkaç soru dışında anlamayı zorlaştıran ve çözüme ulaşılması zor olan soru olmadığı için yıl içerisinde farklı kaynaklardan çok tekrarlı soru çözen öğrenciler için başarılı sonuç elde edilebilecek bir sınav olmuştur’’ diye konuştu.

Fen Bilimlerinde uzun metinler yerini kısa metinlere bıraktı

Soruların zorluk seviyelerinin beklenen düzeyde olduğunu kaydeden Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Selin Ural, “Birkaç soruda öğrencileri eleyici, çeldiricisi yüksek, öğrencileri zorlayan sorular olduğu görüldü. Uzun paragraf ve deney soruları diğer yıllara göre daha az sorulmuş. Ağırlıklı olarak sınav kolay sorulardan oluşuyordu. Sorular bilgiye dayalı değil, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini ölçecek şekilde hazırlanmıştı. Özellikle deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin tespiti önem kazanıyordu. Öğrencilerin grafik-tablo ve görselleri analiz edebilmesi ile analitik düşünme becerileri ve dikkatini ölçecek nitelikteydi. Sorular ağırlıklı olarak DNA ve Genetik Kod ünitesinden hazırlanmıştı. Mevsimler ve İklim ünitesinden 3 soru, Basınç ünitesinden 5 soru, Madde ve Endüstri ünitesinden 4 soru gelmiştir. Konu ve soru dağılımı eşit düzeyde olmasına rağmen müfredatta bulunan Gaz Basıncı konusundan soru gelmediği görüldü” şeklinde konuştu.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, mantık ve muhakeme soruları ağırlıklı bir sınavdı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2023 LGS sorularının okuduğunu anlama, yorumlama ve analiz etme üzerine göre hazırlandığını söyleyen Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Hasan Arıkan, “Sınavın büyük bir çoğunluğunun mantık ve muhakeme sorularından oluştuğunu gördük. Harita ve görsel okuma, yayınlanan örnek soruların aksine bu sınavda yer almadı. Sınav sorularının, MEB tarafından yıl içinde yayımlanan örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularına benzer olduğu görülmektedir. Ancak geçen yıla göre hem öncüllü soru sayısı artırılmış hem de öncül sayısı da 3’ten 4’e çıkarılmıştır. Yıl içerisinde örnek soruları çözen, tekrar yapan ve yorumlama yeteneğini geliştiren öğrenciler sınavda zorlanmadılar. Konuların ünitelere dengeli dağıtıldığı görüldü. Sorulardaki ifadeler açık ve netti. Öğrencileri yorumlama konusunda çelişkiye düşürecek herhangi bir soru bulunmuyordu. Beklenenden farklı bir sınav gerçekleşmedi” yorumlarında bulundu.

İngilizce oldukça kolaydı

Soruların kısa, net ve anlaşılır olduğunu kaydeden İngilizce Bölüm Başkanı Buket Can, “Öğrencilerin okuduklarını anlamaları ve diyalogları ilişkilendirme becerilerini kullanabilecekleri soru çeşitleri sınavda karşımıza çıktı. Yıl boyu öğrencilerimizle çözdüğümüz sorulara benzer sorularla karşılaştığımız bu sınavda okuma ve anlama becerisi yüksek, temel kazanımları edinmiş öğrenciler; öğrendikleri bilgiyi doğru şekilde kullanarak bu soruları rahatlıkla çözebilecektir. Çeldiricisi bulunmayan sınavı geçtiğimiz yıllardaki sınavlarla kıyasladığımızda en kolay bir İngilizce sınavı olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde kavram bilgisi gerektiren sorular vardı

2023 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının yorum, muhakeme ve anlam bilgisi ağırlıklı olduğunu ifade eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Mehmet Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öğrencilerin bu soruları çözebilmeleri için anlam bilgisinin yanında kavram bilgisine de hâkim olmaları gerekiyordu. Bazı sorularda verilen bilginin yorumlanması ile çözüme ulaşılacağı aşikardır. Sorular zorluk seviyesi olarak orta düzeydedir. Geçen yıllardaki sınavlarla kıyasladığımızda bilgiye yönelik soruların yerine yeni nesil soruların yer aldığını, dikkat gerektiren, okuduğunu anlamaya yönelik soruların olduğunu görmekteyiz. Bu sene ayrıca öğrencilerin, dini metinleri anlamlandırmaları beklenmiştir.“

Kaynak: iha