Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılı Yeni Müfredat programlarını paylaştı. Müfredat programlarına bir hafta sürede askıda bırakılarak eleştiri, görüş, öneri kabul edilecek. MEB 2024 Ortaokul Matematik Yeni Müfredatı Yayınlandı. Ortaokul Matematik 5,6,7 ve 8. sınıflar müfredat programları yayınlandı.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı’yla öğrencilerin;

1. Matematik alan becerileri olan matematiksel muhakeme, matematiksel problem çözme, matematiksel temsil, veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerilerini etkin bir şekilde kullanmaları,

2. Kavramsal, sosyal-duygusal öğrenme ve okuryazarlık becerilerini matematik alan becerileri ile bütüncül bir şekilde matematik öğrenmenin hem sürecine hem de sonuçlarına yansıtmaları,

2024-2025 Eğitim Öğretim Takvimi 2024-2025 Eğitim Öğretim Takvimi

3. Edindiği becerileri kullanarak matematiksel bilgiye ulaşmaları, aynı zamanda bilgilerini beceriye dönüştürmeleri,

4. Matematik öğrenme ile ilgili eğilimlerinin farkında olmaları ve matematik öğrenme sürecinde eğilimlerini geliştirmeleri,

5. Edindiği değerleri matematik öğrenme sürecine yansıtmaları, matematik öğrenirken değerlerini geliştirmeleri,

6. Edindiği matematiksel bilgi, beceri, eğilim ve değerleri her türlü öğrenme sürecine, diğer derslere ve yaşamlarına yansıtmaları amaçlanmaktadır.

2024 yılı yeni müfredat taslağı için tıklayın.

Eleştiri, öneri ve görüş bildirmek için tıklayın.

Editör: Serhat SALİMOĞLU