Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılı Yeni Müfredat programlarını paylaştı. Müfredat programlarına bir hafta sürede askıda bırakılarak eleştiri, görüş, öneri kabul edilecek. MEB 2024 Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Müfredatı Yayınlandı. Lise kademesinde hazırlık 9,10,11 ve 12. sınıflar müfredat programları yayınlandı.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen “Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ile Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanan Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’yla öğrencilerin

1. Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde kullanmaları,

2. Okuduklarından, dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle söz varlığını zenginleştirmeleri,

Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzak okul sorunu Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzak okul sorunu

3. Okuduklarından, dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle sorgulama, yorumlama, değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,

4. Okuduklarından, dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle millî ve manevi değerleri edinmeleri ve bu değerleri içselleştirerek yaşantılarına taşımaları,

5. Okumayı alışkanlığa dönüştürerek etkin okur kimliği edinmeleri,

6. Konuşma ve yazma kurallarına uygun etkili iletişim kurmaları,

7. Belirledikleri tür ve içeriklerle ilgili metin oluşturarak yazılı ürün ortaya koymayı alışkanlık hâline getirmeleri,

8. Belirledikleri tür ve içeriklerle ilgili sözlü ürün koymayı alışkanlık hâline getirmeleri,

9. Kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikleri dinleme/izleme zevki ve alışkanlığı kazanmaları,

10. Çoklu medya kaynaklarından ve basılı materyallerden amacına uygun bilgiye erişip bu bilgiyi kullanmaları,

11. Sanatsal değerleri fark edip estetik zevk geliştirmeleri,

12. Türk ve dünya edebiyatından metin örnekleri inceleyerek evrensel farkındalığını geliştirmeleri,

13. Türk kültürü ve diğer kültürler arasında ilişki kurarak kültürel duyarlılık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

2024 yılı yeni müfredat taslağı için tıklayın.

Eleştiri, öneri ve görüş bildirmek için tıklayın.

Editör: Serhat SALİMOĞLU