Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri Feryat ediyor.

Öğretmenlik Meslek kanunu çıktıktan sonra  Uzman ve Baş Öğretmen unvanı verilmeyen İlce Müdürü ve Şube Müdürünün bir aylık maaşı bırakın okul müdürü veya yardımcısını ek ders almayan uzman öğretmenin bile gerisine düşmüştür. Bu kanun öğretmenlere yaklaşık 5000TL bir artış sağlarken Kanun kapsamı dışında bırakılan Şube Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin geliri astlarına oranla erimiş ve çok  altında kalmıştır. 

Yirmi yıllık tecrübesi olan Başöğretmen ünvanlı sınıf öğretmeni maaş ve ek ders toplamda ayda 25.000TL nin üzerinde gelir elde ederken onun amiri olan Şube Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 19.000TL maaş almaktadır.

Bir İlce Milli Eğitim Müdürü bir Sınıf ögretmeninden az gelir elde etmektedir. Yasa bütüncül bir yaklaşımla çıkmadığı için dengeleri ve çalışma barışını bozmustur.Üst, astından az maaş alır hale gelmiştir.
Meb Sube Müdürleri; zor günler geçiren ülkemizin afet organizasyonlarında her daim sorumluluk alan, görev tanımında olsun olmasın her mazlumun derdine koşan MEB Şube Müdürlerinin bu fedakarlıklarının bilinmesi ve görülmesi gerekmektedir. 

Kapsamlı ve zorlu bir görevde yükselme sınavı neticesinde atanan MEB Şube Müdürlerinin her geçen gün sorumlulukları artıyorken, mali ve özlük hakları  olarak geride kalmalarının izahı yoktur.

Meb Sube Müdürleri Sorumluluk bilinci ile MEB’in hedef ve politikalarının istisnasız her alanında uygulanmasında öncüdürler. 

O Kurala Uymayan Lise Son Sınıf Öğrencileri Mezun Olamayacak! O Kurala Uymayan Lise Son Sınıf Öğrencileri Mezun Olamayacak!

MEB Şube Müdürleri Bakanlığımızın geniş bilgi birikim hafızasına sahip yöneticileridir. Bu meslek gurubunu görevlerinden ayrılma(istifa etme) sürecine götürmemek gerekir. 

MEB Şube Müdürleri Bakanlığımızın ve Sayın Mahmut Özer ‘in her proje ve politikalarında teşkilatın koşulsuz temel taşlarıdırlar. Bu kadrolar bu ücret adaletsizliğini hak etmiyorlar

Rotasyona tabi oldukları için Ülkemizin her bölgesinde zorunlu ama seve seve görev yapan MEB Şube Müdürleri, zor günler geçiren Ülkemizin tüm vatandaşlarının yanında oldular ve Devletten yana saf tuttular.

Görevlerini ifa ederken sorumluluktan kaçınmayan, risk alan ve Bakanlığımız politikalarında sahada rehberlik faaliyeti yürüten bu yöneticilerin sesleri artık duyulmalı, durumları çözüme kavuşturulmalıdır. 

Anayasamızın 55.Maddesi olan “Ücret emeğin karşılığıdır.” İlkesi gereği MEB Şube Müdürleri emeklerinin karşılığını talep ediyorlar ve içinde bulundukları durumu hak etmiyorlar. Lütfen seslerini artık  duyunuz.

Bu mağduriyetin düzeltilmesi için Şube Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de Başöğretmen sayılması ve ilave ek ders ve  katsayı artışı sağlanması gerekmektedir.
MEB Şube Müdürleri Platformu

Kaynak: MEB Şube Müdürleri: Sesimizi Duyan Var Mı?