Bilindiği üzere, 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

MEB MÜDÜRÜNDEN OKUL MÜDÜRÜNE ÖVGÜ MEB MÜDÜRÜNDEN OKUL MÜDÜRÜNE ÖVGÜ

Türk Eğitim sen olarak Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2024/2149 E. Sayılı dosyası ile açtığımız davada, 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ile; 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’ne eklenen; “Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme” başlıklı EK 2. Maddede somut görevlendirme kriterlerine yer verilmemesine ve azami 8 yıllık görevlendirme süresi belirlenmemesine ilişkin eksik düzenlemelerin; Yönetmelik ekinde yer alan “EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU” nun “B. EĞİTİMLER” bölümünde yüksek lisans ve doktora alanlarında “EĞİTİM BİLİMLERİ” alanına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve “EK-2 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU”nun “B. EĞİTİMLER” bölümünde yüksek lisans ve doktora alanlarında “EĞİTİM BİLİMLERİ” alanına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; Yönetmelik ekinde yer alan “EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU” nun ve “EK-2 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU” nun “C. HİZMET SÜRESİ” bölümlerinde; “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliğinde geçen her bir yıl için 2 puan, “Kurucu müdür, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen her bir yıl için 2 puan”, “Müdürlükte ve Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü veya daha üstü kadrolarda geçen her bir yıl için 4 puan” şeklinde belirlenen puanların; Yönetmelik ekinde yer alan “EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU”nun ve “EK-2 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU”nun “D.DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ” bölümlerinde yer alan; “Sosyal Sorumluluk Programı Ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi kapsamında görev yapmış olmak 2 puan” ibaresinin iptalini talep ettik.

Editör: Serhat SALİMOĞLU