Eğitim Gücü Sen, becayiş uygulamasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer aldığını, diğer Bakanlıklarda yapıldığını, Öğretmen Atama ve Yer Degistirme Yönetmeliği’ne eklenerek tekrar uygulanmaya başlamasını istedi.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme” başlığı 73. Maddesinde (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.) “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, karşılıklı olarak yer değiştirilme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin kurumun atamaya yetkili amirince uygun bulunması şarttır.” Hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm gereğince birçok devlet kurumunda becayiş uygulaması yapılmaktadır.

Bakanlığınıza bağlı kurumlarda çalışan ataması gerçekleşmiş öğretmen ve personellerin de aynı Kanunun 4. Maddesi A bendi gereğince Devlet memuru statüsünde olduğu bilinmektedir. Kanunla tanınan ve koruma altına alınan bir hak olan becayiş uygulamasının tüm memurlar için geçerli olduğu düşünüldüğünde yalnızca “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği”nde yer almaması sebebiyle uygulanmıyor olması Devlet memurları arasındaki eşitlik ilkesini ihlal etmektedir ve yasal bir gerekçesi yoktur.

MEB sendika yöneticisi hakkında soruşturma başlattı MEB sendika yöneticisi hakkında soruşturma başlattı

Birçok Bakanlık ve bağlı kurumlarında uygulanan becayişe bağlı yer değişikliğinin “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği”ne de eklenerek Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanmasının sağlanmasını talep ettik.

Editör: Serhat SALİMOĞLU