Milli Eğitim Bakanlığı DYK'larda değişiklik yapmıştı. Konuyla ilgili resmi yazı okullara gönderildi.

Açıklanan yönergeye göre değişiklik yapılan alanlar şu şekildedir.

YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ

Kurs açılacak sınıf ve dersler
MADDE 5- (1) Eğitim öğretim dönemi ve yaz döneminde açılacak kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen sınıf düzeyleri ve derslerde
açılabilir.
(2) Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler için; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen alanlarda ve sınıf düzeylerinde yaz okulu açılabilir.
(3) Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler için; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bilim ve sanat merkezlerinde Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen bilim ve sanat alanlarında yaz okulu açılabilir.
(4) (Ek: 06/03/2024 tarihli ve 98249586 sayılı Makam Oluru) Resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında istekli öğrenciler için beceri geliştirme programları açılabilir. Beceri geliştirme programlarının kurs alanları ve süreleri, öğrenci sayısı, eğitim personeli, eğitim ortamı ve diğer hususlarına ilişkin usul ve esaslar Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirtilir.

(4) (Ek: 06/03/2024 tarihli ve 98249586 sayılı Makam Oluru) Kurs merkezlerine; eğitim bölgesi, ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanı içerisinde bulunan aynı tür okullardan öğrenci kabul edilmesi esastır. Yaz dönemi kursları ile yaz okullarına, öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde katılım sağlayabilir.

Personelin ölümünden sorumlu tutulan okul müdürü hakkında karar Personelin ölümünden sorumlu tutulan okul müdürü hakkında karar

(Ek cümle: 06/03/2024 tarihli ve 98249586 sayılı Makam Oluru) Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe dersinden en az 10 öğrenci ile kurs açılabilir.