Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İlimizdeki eğitim kurumu yöneticiliklerine Valiliğimizce yapılacak görevlendirmelerin 5 Mart 2024 tarihinde başlayacağı Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sayfasında duyurulmuştur.


Bu bağlamda, 2023-2024 ders yılının son günü itibariyle aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam dört/sekiz yılını dolduran eğitim kurumu yöneticileri ile yöneticiliği münhal bulunan eğitim kurumlarının (4 ve 8 yılı dolduran yöneticilerin kurumları dahil edilecek) bilgilerinin ekte gönderilen excel formatında doldurularak 1 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar .........@meb.gov.tr adresine ve yazı ile Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi Şubesine (İdareci Atama) gönderilmesini rica ederim.

MEB 23 Nisan Haftasında O Etkinliklerin Yapılmasını Zorunlu Tuttu MEB 23 Nisan Haftasında O Etkinliklerin Yapılmasını Zorunlu Tuttu