Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bakan a. Ertuğrul KARALAR imzalı resmi yazıda ''FATİH Projesi kapsamındaki öğretmen eğitimlerini ve proje ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 01.12.2022 tarih ve E-30706984-903.07.01-64725054 sayılı yazıda olduğu gibi il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle FATİH Projesi eğitmenleri görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. FATİH Projesi eğitmeni olarak görevlendirilmesi teklif edilecek öğretmenler, aşağıdaki hususlara göre belirlenecektir.

1. 12.01.2023 tarih ve E-35558626-903.07.01-68251448 sayılı yazı ile görevlendirilen ve halen görevine devam eden öğretmenlerden istekli olanlar teklif formuna öncelikli olarak eklenecektir.

2. İl millî eğitim müdürlükleri; merkezi olarak yapılan FATİH Projesi kapsamındaki eğitmen eğitimi kurslarına veya "FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu" uzaktan eğitimine katılan ve başarılı olan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri arasından yeni görevlendirme teklifi yapabilecektir.

3. FATİH Projesi kapsamında merkezi olarak düzenlenen eğitmen eğitimlerinde eğitim görevlisi olarak en az 100 saat görev alan öğretmenler teklif edilebilecektir.

4. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından teklifler; öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okul/kurumlar dikkate alınarak, ilçeler arası yer değişikliğine sebep olmayacak ve yolluk/yevmiye ödemesi gerektirmeyecek şekilde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

5. Teklif edilen öğretmenler arasından 1 (bir) kişi “BT İl Koordinatörü” olarak belirlenecektir.

6. Üzerinde yöneticilik, MEBBİS vb. görevi bulunanlar teklif edilmeyecektir.

7. Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar arasından istekli öğretmenler bulunmaması durumunda bilişim teknolojileri öğretmenleri arasından il/ilçe ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirme teklifleri yapılabilecektir. Yapılan teklifler değerlendirilecek, görevlendirilmesi uygun görülen öğretmenler ilk merkezi FATİH Projesi-Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursuna alınarak yetiştirilecektir.

8. Önceki görevlendirme dönemlerinde çeşitli sebeplerle görev iptali yapılan öğretmenlerin teklifleri yapılmayacaktır.

9. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından görevlendirilmesi teklif edilen öğretmenlerin bilgileri ek formda belirtilen alanlara eksiksiz doldurulacaktır.

İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ek form ile görevlendirilmesi teklif edilen öğretmenler, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda değerlendirilecek, yapılacak değerlendirme sonucunda görevlendirilmesi uygun görülen öğretmenlerin isimleri onaya sunulacaktır.

MEB'de İlçe Milli Eğitim Müdürüne Üst Düzey Görev MEB'de İlçe Milli Eğitim Müdürüne Üst Düzey Görev

FATİH Projesi Eğitmeni olarak görevlendirilmesi teklif edilecek öğretmenlere ait ekli formun 18 Mayıs 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar gönderilmesi hususunda; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.