Millî Eğitim Bakanlığı Ödülü Bu Öğretmenlere Veriyor!
Millî Eğitim Bakanlığı her sene personeline Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi ve ödül veriyor. Millî Eğitim Bakanlığı Başarı Belgesini Öğretmenlere belli kriterleri baz alarak veriyor. Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ’de Başarı Belgesini kazanmak için belirlenen kriterlerden bahsediyor. Yönerge maddeleri şu şeklide;

Yönergenin İkinci Bölüm Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilebilecek Personel ile Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verecek Makamlar


Başarı Belgesi verilebilecek personel

Madde 5- (1) Başarı Belgesi, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;

a) Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,

b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya önlenemez kamu zararlarının önemli 1/6 ölçüde azaltılmasında,

c) Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilen personele verilebilir.

Ödül Almaya Faydası Olabilecek Çalışmalar
Yönergede de belirtildiği üzere ekonomiklik, kamu zararının önlenmesi, kamusal fayda sağlamak kritik önem arz ediyor. Ödül almaya faydası olabilecek çalışmalar Ulusal, Uluslararası projelere katılmak ve başarı sağlamak. TÜBİTAK Bilim Fuarları, Ulusal yarışmalar, TEKNOFEST’ler bunlardan bazıları. Akademik çalışmalar yapmakta yine avantaj sağlıyor.

Üstün Başarı Belgesi ise üç defa başarı belgesi alan personele verilir. Üstün Başarı Belgesi alan personellere ödül veriliyor. Üstün Başarı Belgesini almak için idareye Başarı Belgelerinin fotokopisiyle birlikte dilekçe verilmesi gerekiyor.

Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi yönünde ise belli kriterler bulunuyor. Bu kriterler yönergede Madde 12 ile belirtiliyor.

Yeni Eğitim Yılında Öğretmenler Kaç TL Ek Ders Alacak? Yeni Eğitim Yılında Öğretmenler Kaç TL Ek Ders Alacak?

Madde 12- (1) Bir malî yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez. 2/6

(2) Ödül verilebilecek personel sayısı, taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilir.

Üstün Başarı Belgesi kazanıp ödül almaya hak kazanan personel İlçe, İl ve Merkez Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeye alınan personeller puanlarına göre sırayla listelenir. Ödül ise belirlenen kontenjan doğrultusunda personele verilir.

Kamuajans.com

Editör: Haber Merkezi