Eğitim Politikaları Daire Başkanı Bakan a. Mustafa Kılıç imzalı resmi yazıda ''Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 6 Temmuz 2023 tarihli ve E-53090607-215.01-79422319 sayılı yazısı ve eki incelenmiş olup denklik merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

O İl Milli Eğitimde Yolsuzluk İddiaları O İl Milli Eğitimde Yolsuzluk İddiaları

Bu bağlamda denklik merkezlerinde tam zamanlı görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretinin 1 Aralık 2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının 16. maddesinin (2) fıkrasında geçen ''(Ek: 24/11/2008 tarihli ve 2008/14575 sayılı BKK) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.'' hükmü doğrultusunda değerlendirilmesi ve bu konuda denklik merkezi bulunan ilçe milli eğitim müdürlüklerine de bilgi verilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Editör: Haber Merkezi