Türk Eğitim Sen'den Yapılan Açıklamaya Göre ;

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile Haftalık Ders Çizelgelerinde yapılan değişiklikler Ağustos-2023 Tebliğler Dergisinde yayınlandı. Hatırlanacağı gibi, sendikamız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile eksik hususlara dikkat çekmişti.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile Haftalık Ders Çizelgelerinde yapılan değişiklikler Ağustos-2023 Tebliğler Dergisinde yayınlandı. Hatırlanacağı gibi, sendikamız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile eksik hususlara dikkat çekmiş, Bakanlığın ilgili birimi Talim ve Terbiye Kurulu aracılığıyla değişiklik yapmasının normal olduğunu ancak yapılan değişikliğin etki alanı düşünüldüğün de işin doğası gereği paydaşların görüşünün alınması ve zamanlamanın iyi planlanmasının daha uygun olacağını belirtmiştik. Hatta okulların açıldığı bu hafta yapılan değişikliklerin telafisi güç bazı sorunları da beraberinde getirdiğini ifade etmiştik.

Bu amaçla Türk Eğitim-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nin Ağustos 2023 -2789- Ek 2 sayısında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlenen Haftalık Ders Çizelgeler konulu kararında seçmeli ders gruplarının en az ikisinden birer ders seçmelerinin zorunlu olması ve ortak dersler kısmında yer alan İkinci Yabancı Dil dersi 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren 9. Sınıftan başlamak üzere kademeli olarak zorunlu dersler arasından kaldırılacağı şeklindeki düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile Danıştay nezdinde dava açtık.

Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda Köpeğe tedbir almayan belediyeye yaptırım yolda