“Türkiye Yüzyılının Emekçileri Çifte Bayram Yaşamak İstiyor” “Türkiye Yüzyılının Emekçileri Çifte Bayram Yaşamak İstiyor”

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, üniversite mezunu işçilerin unvanları, tayin, nakil, görevde yükselme ve imza yetkisi gibi özlük hakları konusunda çağrıda bulundu.
Milletvekili Semih Işıkver, Bakan Vedat Işıkhan'a işçilerinin sorunlarını şu şekilde iletti:

Tüm kamu kurumlarında ve kurumlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan üniversite mezunu işçilerin, memurlarla aynı işleri yapmalarına rağmen özlük hakları ve unvanları bulunmamaktadır. Mezuniyetlerine uygun birimlerde çalışamamakta ve görevlerinde yükselememektedirler. Buna göre;