İl Milli Eğitim Müdürünün O Değişimi Dikkat Çekiyor! İl Milli Eğitim Müdürünün O Değişimi Dikkat Çekiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 30 Mayıs 2024 tarihli ve 103466112 sayılı yazılarıyla tasarruf tedbirlerini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı amacıyla alınması gereken tedbirler, 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde belirtildi.

Genel İlkeler
Bütçe Disiplini: Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışıyla yürütülecek. Yıl ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak faaliyet genişlemelerine gidilmeyecek.
Mevzuata Uygun Harcamalar: Kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları dışında harcama veya taahhüt yapılmayacak.
Ortak Alımlar: Ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçlar ortak alımlarla karşılanacak.
DMO Temini: Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından karşılanabilecek mal ve hizmetler DMO aracılığıyla temin edilecek.
Taşınmaz Edinilmesi, Kiralanması ve Kullanılması
Yeni Taşınmaz Alınmayacak: Üç yıl boyunca yeni hizmet binası satın alınmayacak, kiralanmayacak ve yapılmayacak.
Hizmet Binaları: Kamu binaları standartlarına uygun olarak ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde gözden geçirilecek.
Lojman ve Sosyal Tesisler: Yeni lojman, memur evi, kamp, kreş ve benzeri sosyal tesisler yapılmayacak ve kiralanmayacak.
Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması
Yeni Taşıt Alınmayacak: Üç yıl boyunca yeni taşıt edinilmeyecek. Mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri çerçevesinde gözden geçirilecek.
Elektrikli Taşıtlar: Kamu taşıtları, yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek.
Haberleşme Giderleri
Verimli Kullanım: Haberleşme giderleri gözden geçirilecek ve verimli kullanım sağlanacak.
Elektronik Tebligat: Tebligatlar elektronik tebligat sistemleri kullanılarak yapılacak.
Personel Görevlendirmeleri
Uzaktan Erişim: Eğitim, seminer, toplantı gibi faaliyetler uzaktan erişim yöntemleriyle yapılacak.
Yurt Dışı Görevlendirmeler: Zorunlu hallerde yurt dışı görevlendirmeler, ödenek sınırları içinde ve en az personelle gerçekleştirilecek.
Basın ve Yayın Giderleri
Dijital Yayın: İdare faaliyetlerini tanıtan yayınlar basılmayacak, elektronik ortamda paylaşılacak.
Kırtasiye ve Demirbaş Alımları
Kağıt Kullanımı: Kağıt kullanımı en aza indirilecek, dokümanlar elektronik ortamda hazırlanacak.
Yeni Alımlar: Zorunlu haller dışında üç yıl süreyle yeni büro malzemesi alımı yapılmayacak.
Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri
Tasarruf: Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacak.
Personel Giderleri
Etkin Kullanım: Mevcut personelin etkin ve verimli çalışması sağlanacak, atıl personel oluşmasına izin verilmeyecek.
Enerji ve Su Alımları
Tasarruf Önlemleri: Enerji maliyetlerini azaltmak için tasarruf önlemleri uygulanacak, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak.
Personel Servisi Hizmetine İlişkin Giderler
Toplu Taşıma: Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak.
Diğer Hususlar
Maliyet Kontrolü: Kurumlar fatura ödemelerini zamanında yapacak ve ek mali yüklerden kaçınacak.
Atık Değerlendirme: Ekonomik değeri olan atıklar düzenli olarak değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin eksiksiz uygulanması için MEB’in merkez ve taşra teşkilatları gereken tedbirleri alacak ve tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak. Aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak.