Milli Eğitim Müdürlüğünden Yazılan Yazıya Göre ;

Temel Eğitim Genel Müdür V. Bakan a. Mehmet Yasin ERİŞ imzalı resmi yazıda ‘’Eğitimi toplumun her bireyine en üst seviyede ulaştırmak; öğrencilerimizi akranları ile iletişim kurabilecek, sosyal yönü güçlü, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır.

Ayrıca öğrencilerimizin, kişisel gelişimlerini sağlamaları, edindikleri bilgi ve becerileri topluma faydalı olacak şekilde paylaşmaları amacıyla sosyal etkinlik çalışmalarına katılmalarını teşvik etmek gerekmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmaların yanında kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarına katılımları önemsenmeli ve desteklenmelidir.


Öğrencilerimize yönelik eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar ile ara tatil dönemlerinde yapacağı faaliyetlerde Bakanlığımız politikaları ve öncelikleri dikkate alınması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, öğretmen ve idarecilerimiz tarafından; aileleri ile kaliteli zaman geçiren çocukların çok daha mutlu, başarılı ve özgüvenli olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerimizin aileleri ile birlikte zaman geçirmeleri tavsiye edilmelidir.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Milyonlarca TL'lik Yolsuzluğu Ortaya Çıkardı Diyarbakır İl Milli Eğitim Milyonlarca TL'lik Yolsuzluğu Ortaya Çıkardı

Öğrencilerin başta teknoloji bağımlılığı olmak üzere gelişimlerini olumsuz etkileyecek her türlü zararlı faaliyetten uzak durmalarını amaçlayan farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

Öğrencilerin tatil döneminde aile, aile büyükleri ve akrabaları ile vakit geçirebilmelerinin önemi vurgulanmalı, somut olmayan kültürel miras uygulamalarına katılım sağlamaları, millî ve manevi değerlerimizi yaşam yoluyla öğrenmeleri sağlanmalıdır.

Öğrencilerin tatil döneminde katılabilecekleri sosyal etkinlik (sportif, kültürel, sanatsal, bilimsel etkinlikler, toplum hizmeti çalışmaları) fırsatları konusunda öğrenci ve veliler bilgilendirilmeli, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, yol gösterici yönlendirmeler yapılmalıdır.


Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını tatil döneminde devam ettirmelerinin önemi vurgulanmalıdır.

Öğrencilerimizi spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye yönelterek, ülkemizde yaşam boyu spor yapan ve sağlıklı beslenen bireylerin sayısının artırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

Öğrencilerimizin sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edilmelidir.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan; Aile ve Çocuk Ara Tatil Takvimi http://meb.ai/UsYs4Wj, Ara Tatil Etkinlik Takvimim-İlkokul http://meb.ai/UvCVlKb, Ailemle Oynuyorum Ara Tatil Oyun Kitabım http://meb.ai/LQSHwU dijital içerikler resmi internet sayfasında yer almaktadır.

Hazırlanmış olan çalışmaların velilerimize duyurulması hususunda Valiliklerce gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.’’ denilmiştir.

Editör: Haber Merkezi