Hali hazırda bir abonelik tarifesi bulunan kullanıcılar bu zamdan etkilenmeyecekken, tarifesi bulunmayan veya tarife aşımı gerçekleştiren kullanıcılar bu arama veya mesaj zamlarından etkilenecekler.

BTK tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün 17/08/2018 tarihli ve 63000 sayılı yazısı ile, mobil haberleşme hizmetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulması ve tüketicilerin haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla ilgili mevzuat gereği Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesinin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile aynı koşullarda TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. için de tavan ücret olarak tespit edilmesine ve uygulanmasına karar verilmiştir.

05/11/2018 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4üncü, 6ncı ve 14üncü maddeleri, Kurumumuz ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile ayrı ayrı akdedilen İmtiyaz Sözleşmeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün 17/08/2018 tarihli ve 63000 sayılı yazısı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Ekte sunulan "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi"nin 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde onaylanması hususuna karar verilmiştir."

İşte yeni azami ücret tarifesi:

Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık

Bb1L0Wn8
Kaynak: HABERTÜRK

Editör: Selim CAN