Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı araştırmalara değineceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda öğrencilerin okula devam etmedikleri yönünde ciddi istatistik bilgilerine sahip. Ayrıca öğrencilerin sürekli olarak açık liseye geçmek istemeleri de kaliteli bir ortaöğretim programı uygulanmasının önündeki en büyük engellerden biri. Tüm bu sebeplerden dolayı bakanlık Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan devamsızlık maddelerini ve uygulama esaslarını sıkılaştırdı.

Söz konusu uygulama esasları çerçevesinde Ortaöğretim Kurumları ne diyor peki?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36.5.a Maddesi- Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Buradan da görüleceği üzere ders puanınız ne olursa olsun, son sınıf olup olmamanız da önemli değil devamsızlık süresini aştığınız an o yıl başarısız sayılma durumunuz söz konusudur.

MEB Türkiye Geneli YKS Deneme Sınavı MEB Türkiye Geneli YKS Deneme Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu 36.5.a maddesinin esnetilmesiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Öğrenciler halen ilgili maddede belirtilen kurallara tabidirler.