Meslek liseleri, Türkiye'de ilköğretimden sonra 4 yıllık eğitim veren ve belirli bir meslek dalında ara eleman yetiştiren ortaöğretim kurumlarıdır. Meslek Liselerine özellikle son yıllarda yoğun ilgi bulunmakla birlikte Bakanlık politikaları gereği önemli yatırımlarda yapılmaktadır. Meslek Liselerinde öğrencilerin tercih edebilmesi için çok sayıda alanda eğitim verilmektedir. Eğitim verilen alanlara örnek verilen bazı bölümler şu şekilde;

Teknik ve Endüstri: Makine, elektrik, elektronik, inşaat, tekstil, kimya gibi.
Ticaret ve Hizmetler: Muhasebe, bankacılık, turizm, otelcilik, sağlık, bilişim gibi.
Tarım: Tarım teknikeri, peyzaj ve bitki düzenleme, hayvancılık gibi.
Sanat ve Tasarım: Grafik tasarım, moda tasarımı, resim, seramik, müzik gibi.
Özellikle 2023 yılı 45 bin öğretmen atamasında meslek bölümlerine yüksek sayılarda kontenjanlar verildi. 20 bin atamada genel sayıya bağlı olarak tüm branşlarda kontenjan sayısı düşmüş olsa da bu meslek bölümleri yine yüksek kontenjanlar alabildi.

Mülakat Yerine O Sistem Geliyor.. Mülakat Yerine O Sistem Geliyor..


45 Bin ve 20 Bin öğretmen atamasında branşlara ayrılan kontenjanlar göz önünde bulundurulduğunda meslek liselerine alan öğretmeni olarak atanan branşlara en fazla atama yapılan bölümler şu şekilde;

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik

Elektrik ve elektronik sistemlerin tasarımı, kurulumu, bakımı ve onarımı konusunda bilgi ve beceri kazandıran eğitim programlarıdır.

45 bin atamada 238, 20 bin atamada 325 kontenjan.

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Meslek liselerinde bulunan ve otel, restoran, kafeterya, bar, pastane gibi işletmelerde mutfak ve servis alanlarında çalışacak ara elemanlar yetiştiren bir bölümdür.

45 bin atamada 300, 20 bin atamada 214 kontenjan.

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Meslek liselerinde bulunan ve otomotiv sektöründe mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin kurulumunda ara elemanlar yetiştiren bir bölümdür.

45 bin atamada 156, 20 bin atamada 215 kontenjan.

Kaynak: Mebpersonel