Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmen atamalarında "KPSS yüzde 50, sözlü sınav yüzde 50" ağırlıklı sisteme geçişte, objektif kriterlerle sözlü sınavların yapılması için yazılı srnavlardaki uygulamaya benzer sıkı önlemler hayata geçirilecek. Mevcut yasal düzenleme ve sonrasındaki ikincil mevzuatlara göre, mülakat notuyla öğretmen ataması gerçekleştiriliyor. Bu sistemde, KPSS puanlanyla bir sıralama elde eden öğretmen adaylan arasında tüm atamalar mülakatla yapılıyordu.

Ek Ders Yolsuzluğunda Mali Şube Polisleri ve MEB Müfettişleri Devrede Ek Ders Yolsuzluğunda Mali Şube Polisleri ve MEB Müfettişleri Devrede

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinin, KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat lann yüzde 50'si dikkate alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütüleceği yönündeki açıklaması ile öğretmen atamalarında sözlü sınav etkisinin sadece yüzde 50 olacağı yeni bir sisteme geçilecek. Bu konudaki ilk uygulama, yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasında hayata geçirilecek. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları smav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında objektif kriterlere dayanarak sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamalara benzer bir dizi önlemi hayata geçirecek. Öncelikle KPSS skoruna göre, atama yapılacak branşlardaki öğretmenin 3 kah kadar aday, kendilerine tanımlanan mülakat merkezlerine davet edilecek.

Bu kapsamda, sözlü sınav öncesinde, hem öğretmen adayları hem de sözlü sınav komisyon üyeleri birbirleri hakkında bilgi sahibi olamayacak. Bu tedbirin hayata geçirilmesi için e-Devlet üzerinden her adaya bir kod verilecek ve sınav giriş belgelerinde de adayın fotoğrafının yanında sadece bu kod olacak. Sözlü sınav süreçlerinin tamamı, rakamlardan oluşacak bu kod üzerinden gerçekleştirilecek.