İlgi (a) Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. hükmüne amirdir.

Ayrıca ilgi (b) Yönergenin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası da şu şekilde düzenlenmiştir;
''Denizci Eğitimci sayısının yetersiz kaldığı durumda idarenin Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli Denizci Eğitimci yeterliklerine haiz personel eğitimci olarak görevlendirilebilir."

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personelinin denizcilik alanlarında eğitim veren YÖK ve MEB bağlısı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında denizci eğitimci olarak görevlendirilmeleri için İdarenin onayının alınması gerektiği ilgi (c) yazı ile bildirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

O branş öğretmenlerine ek ders müjdesi O branş öğretmenlerine ek ders müjdesi


Mehmet BAL
Bakan a.
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdür V.