Öğretmenler izin alabilmek için rapor almaları gerekiyor. Bazı durumlarda öğretmenler izne çıkmak zorunda kalsalar da çaresiz hissediyorlar. Bunun için rapor alma peşine düşüyorlar.

Öğretmenlerin yıl içerisinde hastalık hariç bazı mazeretleri oluyor.

Bu mazeretler için ekstra bir izin durumu gözükmüyor.

Dolayısıyla öğretmenler tıpkı memurlar gibi yıllık izin istiyorlar.

Bu minvalde öğretmenlere yıl içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı olmak üzere 10 günlük de olsa bir izin hakkı verilmesi gerekiyor.

Öğretmenlere Yeni Görev Öğretmenlere Yeni Görev


Aksi takdirde çoğu öğretmen usulsüz rapor alma peşine düşüyorlar. Hatta doktorlar ile öğretmenler arasında sosyal medyada bunun yankıları sık sık yaşanıyor.

Bu konu yadsınamaz bir gerçek ve de adım gerektiren bir durumdur. Milli Eğitim Bakanlığınca konu hakkında bir adım atılması öğretmenlerin bu yükünü azaltacaktır.

Mebpersonel.org / ÖZEL HABER