Okul Müdürlerinin ikinci 4 yılı konusunda öğretmenlerin görüşlerine başvurulması güzel bir uygulama olur, öğretmen temelli bir yaklaşım olur ki okullardaki eğitiminin ana unsuru zaten öğretmenlerdir. İdarecilik kavramı zaten ''idare etmek'' ten türemiştir. Öğretmenleri idare edemeyen bir yöneticinin o okulda uzun süre kalması eğitimi etkileyecektir.

Norm fazlası öğretmenlerle ilgili yeni görevlendirmeler yapılacak Norm fazlası öğretmenlerle ilgili yeni görevlendirmeler yapılacak

Bu konuyu bazı öğretmenlerin suistimal edebileceği de bir gerçektir. O yüzden bu husus uygulamadan önce okul mevzuat hükümlerinin katı bir karara bağlanması, okul müdürlerine inisiyatif bırakacak mevzuatların ortadan kaldırılması gerekiyor. Zaten idareyle öğretmenler arasında yaşanan sorunlar geçerli mevzuatların tüm öğretmenlere eşit şekilde uygulanmaması, farklı okul müdürlerinin farklı yaklaşımlarda bulunmasından kaynaklanıyor. Aba altından sopa gösteren idareciyle, geçerli mevzuatı uyguladığı için idareye tavır alan öğretmen aynı kefendedir.

Bakanlığın açmış olduğu konu gayet doğru bir yaklaşımdır lakin geliştirilmeden uygulanması yeni sorunları doğurabilecek bir durum yaratabilir. O yüzden Bakanlığın öğretmen ve okul müdürlerinden oluşan bir istişare grubu kurup ortak kararla bu konuyu yürürlüğe koyması, uygulamanın daha doğru ve verimli yürütülmesi açısından önem arz ediyor.

Eğitimci Yazar

Yasin Görmüş

Editör: Haber Merkezi