Eylül 2023 mesleki çalışma programı belli oldu mu? 2023 Eylül semineri ne zaman? Öğretmenlerin (4-8 Eylül 2023) mesleki çalışma programı yayınlandı...


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı : E-43501582-774.01.03-82153666- 25.08.2023

Konu : 04-08 Eylül 2023
Mesleki Çalışma Dönemi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 21/08/2023 tarihli ve E-43501582-774.01.01-81827486 sayılı Makam Onayı.

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında yapmaları İlgi Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda öğretmenler;
1- İlk defa atanıp 1 Eylül 2023 tarihinde göreve başlayacak olanlar hariç olmak üzere 1 Eylül 2023 tarihinde izinli sayılacaklardır.
2- Mesleki çalışmalarını ise 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında görev yaptıkları okul/kurumda ekteki program doğrultusunda yapacaklardır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Kemal ŞAMLIOĞLU
Bakan a. Bakan Yardımcısı

Ek : Mesleki Çalışma Programı (6 sayfa)

ÖĞRETMENLERİN 2023 YILI EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARI

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE

KURUMLAR

04-08 Eylül 2023

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

04.09.2023

Pazartesi

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ders başı kurul ve komisyon çalışmalarının ilgili mevzuatına göre gerçekleştirilmesi.

05.09.2023

Salı

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul

Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İlgili Zümre Başkanları

1. Yeni eğitim-öğretim yılında Okul Temelli Mesleki Gelişim kapsamında eğitim kuramlarında düzenlenmesinde fayda görülen seminer/kurs faaliyetlerinin gerekçeleriyle birlikte oluşturulması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine sunulması.

2. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık olacak şekilde öğretim programları, ders kitapları, yardımcı ve kılavuz kitaplar ile dijital (EBA, ÖBA, OGM Materyal, DOGM Materyal vb.) platformların incelenmesi ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanımına ilişkin değerlendirilmesi.

06.09.2023

Çarşamba

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Rehber

Öğretmenleri

1. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunumunda okul müdüründen sınıf rehber öğretmelerine kadar ilgililerin görev, yetki ve sorumluluklarının ele alınması; değerlendirilmesi ve bu konuda bir anlayış birliği oluşturulması.

2. "Eğitim Ortamlarında Dijitalleşmenin Sosyal ve Psikolojik Etkileri" konusunda okul rehberlik servisince tüm öğretmenlere bilgi verilmesi ve bilgilendirme sonrası okul/kurum düzeyinde yapılması gereken çalışmaların ve alınabilecek önlemlerin tartışılması.

07.09.2023

Perşembe

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Rehber öğretmen/ Psikolojik Danışmanlar

Özel Eğitim

Öğretmenleri

1. Zorlu yaşam olaylarında meslektaş dayanışmasının öneminin vurgulanması ve yakın zamanda yaşanan zorlu yaşam olaylarına ilişkin vakaların paylaşılması sağlanarak uygun müdahale yöntemlerinin tartışılması.

2. Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması. Destek eğitim odası hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması.

08.09.2023

Cuma

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Rehber

Öğretmenler/ Psikolojik Danışmanlar

Özel Eğitim Öğretmenleri

1. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

2. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunumunda diğer kurum ve kuruluşlarla (RAM, BİLSEM, halk eğitimi merkezi, aile ve sosyal hizmetler il/ilçe müdürlükleri, üniversiteler vb.) iş birliğinin önemi vurgulanması. Çalışma bölgesinde bulunan iş birliği yapılacak kurumlar konusunda bilgi sahibi olunmasının sağlanması.

3. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması.

04-08 Eylül 2023

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

04.09.2023

Pazartesi

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür

Yardımcıları

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ders başı kurul ve komisyon çalışmalarının ilgili mevzuatına göre gerçekleştirilmesi.

05.09.2023

Salı

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İlgili Zümre Başkanları

1. Yeni eğitim-öğretim yılında Okul Temelli Mesleki

Gelişim kapsamında eğitim kuramlarında

düzenlenmesinde fayda görülen seminer/kurs

faaliyetlerinin gerekçeleriyle birlikte oluşturulması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine sunulması.

2. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık olacak şekilde

öğretim programları, ders kitapları, yardımcı ve kılavuz kitaplar ile dijital (EBA, ÖBA, OGM Materyal, DOGM Materyal vb.) platformların incelenmesi ve eğitim- öğretim faaliyetlerinde kullanımına ilişkin

değerlendirilmesi.

06.09.2023

Çarşamba

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Rehber Öğretmenleri

1. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin

sunumunda okul müdüründen sınıf rehber

Mülakat Giriş Yerleri Açıklandı Mülakat Giriş Yerleri Açıklandı

öğretmenlerine kadar ilgililerin görev, yetki ve sorumluluklarının ele alınması değerlendirilmesi ve bu konuda bir anlayış birliği oluşturulması.

2. "Eğitim Ortamlarında Dijitalleşmenin Sosyal ve Psikolojik Etkileri" konusunda okul rehberlik servisince tüm öğretmenlere bilgi verilmesi ve bilgilendirme sonrası okul/kurum düzeyinde yapılması gereken çalışmaların ve alınabilecek önlemlerin tartışılması.

07.09.2023

Perşembe

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul / kurum müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün

https://ogmmateryal eba.gov.tr/kutuphane internet

adresindeki Yönetici ve Öğretmen Kütüphanesi'nde yer alan, yönetici ve öğretmenler için yol gösterici olan kılavuz ve rehber kitapların incelenmesi ve ihtiyaca göre okunup değerlendirilmesi.

08.09.2023

Cuma

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul / kurum müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başı Zümre

Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün

https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kutuphane internet

adresindeki Yönetici ve Öğretmen Kütüphanesi'nde yer alan videolardan özellikle; Sınıf İçi Değerlendirme, OGM Materyalin Tanıtımı ve Kullanımı, Program Okuryazarlığı ile TÜBİTAK Projeleri, Ulusal Ajans ve Kalkınma Ajansı Projeleri videolarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

04-08 Eylül 2023

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

04.09.2023

Pazartesi

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri ve Müdür Yardımcıları

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ders başı kurul ve komisyon çalışmalarının ilgili mevzuatına göre gerçekleştirilmesi.

05.09.2023

Salı

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İlgili Zümre Başkanları

1. Yeni eğitim-öğretim yılında Okul Temelli Mesleki

Gelişim kapsamında eğitim kuramlarında

düzenlenmesinde fayda görülen seminer/kurs

faaliyetlerinin gerekçeleriyle birlikte oluşturulması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine sunulması.

2. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık olacak şekilde

öğretim programlan, ders kitapları, yardımcı ve kılavuz kitaplar ile dijital (EBA, ÖBA, OGM Materyal, DOGM Materyal vb.) platformların incelenmesi ve eğitim - öğretim faaliyetlerinde kullanımına ilişkin

değerlendirilmesi.

06.09.2023

Çarşamba

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Rehber

Öğretmenleri

1. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin

sunumunda okul müdüründen sınıf rehber

öğretmenlerine kadar ilgililerin görev, yetki ve sorumluluklarının ele alınması; değerlendirilmesi ve bu konuda bir anlayış birliği oluşturulması.

2. "Eğitim Ortamlarında Dijitalleşmenin Sosyal ve Psikolojik Etkileri" konusunda okul rehberlik servisince tüm öğretmenlere bilgi verilmesi ve bilgilendirme sonrası okul/kurum düzeyinde yapılması gereken çalışmaların ve alınabilecek önlemlerin tartışılması.

07.09.2023

Perşembe

09.00-13.00

' Tüm

Öğretmenler

Okul / kurum müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1. Sektör iş birlikleri (Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, O SB, KOSGEB, İŞKUR vb.) konularında bilgilendirme yapılması

2. Sektörde başarılı iş insanlarıyla iş birliğinin öneminin anlatılması

3. Kalkınma ajanslarıyla yapılacak iş birliği ve projeler hakkında bilgilendirme yapılması

08.09.2023

Cuma

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul / kurum müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1. 2023.-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başı Zümre

Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

2. Ahilik kültürü ve bilinci hakkında bilgilendirme yapılması

3. Sınıf atölye ve laboratuvarların etkin ve verimli

kullanılması, Atölye ve Laboratuvarlarda 6331 Sayılı Kanunu Gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği

Uygulamaları

04-08 Eylül 2023

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

04.09.2023

Pazartesi

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür

Yardımcıları

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ders başı kurul ve komisyon çalışmalarının ilgili mevzuatına göre gerçekleştirilmesi.

05.09.2023

Salı

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İlgili Zümre Başkanları

1. Yeni eğitim-öğretim yılında Okul Temelli Mesleki Gelişim kapsamında eğitim kuramlarında düzenlenmesinde fayda görülen seminer/kurs faaliyetlerinin gerekçeleriyle birlikte oluşturulması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine sunulması.

2. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık olacak şekilde öğretim programları, ders kitapları, yardımcı ve kılavuz kitaplar ile dijital (EBA, ÖBA, OGM Materyal, DOGM Materyal vb.) platformların incelenmesi ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanımına ilişkin değerlendirilmesi.

06.09.2023

Çarşamba

09.00-13.00

Tüm

ğretmenler

Okul Rehber Öğretmenleri

1. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunumunda okul müdüründen sınıf rehber öğretmene kadar ilgililerin görev, yetki ve sorumluluklarının ele alınması; değerlendirilmesi ve bu konuda bir anlayış birliği oluşturulması.

2. "Eğitim Ortamlarında Dijitalleşmenin Sosyal ve Psikolojik Etkileri" konusunda okul rehberlik servisince tüm öğretmenlere bilgi verilmesi ve bilgilendirme sonrası okul/kurum düzeyinde yapılması gereken çalışmaların ve alınabilecek önlemlerin tartışılması.

07.09.2023

Perşembe

09.00-13.00

5üm

Öğretmenler

Okul / kurum müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1. İmam hatip okullarının misyon, vizyon ve hedeflerine uygun, öğretmen ve öğrencilerin aidiyet duygularını destekleyici güçlü bir okul kültürünün önemi, inşası ve iyi uygulama örnekleriyle ilgili sunum yapılması ve okul kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmaların planlanması.

2. Günümüz çocuk ve gençlerinin temel özellikleri, çocuk ve ergenlerde sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimi desteklemeye yönelik okul içi sosyal kültürel faaliyetler ve toplumsal sorumluluk çalışmalarının görüşülmesi.

08.09.2023

Cuma

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul / kurum müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

2. Öğretmenlik mesleğinin genel yeterlikleri, temel değerleri, vicdani yönü ve etik standartları ile ilgili sunum gerçekleştirilmesi. İlham veren öğretmen olmak: Dünyadan ve Türkiye'den örnek öğretmenlik uygulamalarının incelenmesi

3. Branş bazlı aktif öğrenme teknikleri ve zenginleştirilmiş ders işleme yöntemlerinin tartışılması, öğretmenler arasında iyi örnek paylaşımlarının ve uygulamaların yapılması.

04-08 Eylül 2023

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

04.09.2023

Pazartesi

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür

Yardımcıları

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ders başı kurul ve komisyon çalışmalarının ilgili mevzuatına göre gerçekleştirilmesi.

05.09.2023

Salı

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İlgili Zümre Başkanları

1. Yeni eğitim-öğretim yılında Okul Temelli Mesleki Gelişim kapsamında eğitim kuramlarında düzenlenmesinde fayda görülen seminer/kurs faaliyetlerinin gerekçeleriyle birlikte oluşturulması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine sunulması.

2. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık olacak şekilde öğretim programlan, ders kitapları, yardımcı ve kılavuz kitaplar ile dijital (EBA, ÖBA, OGM Materyal, DOGM Materyal vb.) platformların incelenmesi ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanımına ilişkin değerlendirilmesi.

06.09.2023

Çarşamba

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Rehber

Öğretmenleri

1. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunumunda okul müdüründen sınıf rehber öğretmenlerine kadar ilgililerin görev, yetki ve sorumluluklarının ele alınması; değerlendirilmesi ve bu konuda bir anlayış birliği oluşturulması.

2. "Eğitim Ortamlarında Dijitalleşmenin Sosyal ve Psikolojik Etkileri" konusunda okul rehberlik servisince tüm öğretmenlere bilgi verilmesi ve bilgilendirme sonrası okul/kurum düzeyinde yapılması gereken çalışmaların ve alınabilecek önlemlerin tartışılması.

07.09.2023

Perşembe

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul / kurum müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1. Kademelere göre aile ile ilgili çalışmalar (Aile katılımı, okul-aile iş birliği vb.)

2. Kapsayıcı eğitim uygulamaları ile ilgili bilgilendirme

3. Sosyal etkinlik faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme

4. Farklı eğitim yaklaşım ve modelleri ile ilgili bilgilendirme

08.09.2023

Cuma

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul / kurum müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

2. Proje Bilgilendirme (Erasmus, eTwinning, TÜBİTAK Projeleri vb.)

3. Öğretme ve öğrenme yaklaşım ve stratejileri ile ilgili bilgilendirme

04-08 Eylül 2023

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

04.09.2023

Pazartesi

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ders başı kurul ve komisyon çalışmalarının ilgili mevzuatına göre gerçekleştirilmesi.

05.09.2023

Salı

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İlgili Zümre Başkanları

1. Yeni eğitim-öğretim yılında Okul Temelli Mesleki

Gelişim kapsamında eğitim kuramlarında

düzenlenmesinde fayda görülen seminer/kurs faaliyetlerinin gerekçeleriyle birlikte oluşturulması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine sunulması.

2. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık olacak şekilde öğretim programlan, ders kitaplan, yardımcı ve kılavuz kitaplar ile dijital (EBA, ÖBA, OGM Materyal, DOGM Materyal vb.) platformların incelenmesi ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanımına ilişkin değerlendirilmesi.

06.09.2023

Çarşamba

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Okul Rehber

Öğretmenleri

3. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin

sunumunda okul müdüründen sınıf rehber

öğretmenlerine kadar ilgililerin görev, yetki ve sorumluluklarının ele alınması; değerlendirilmesi ve bu konuda bir anlayış birliği oluşturulması.

4. "Eğitim Ortamlarında Dijitalleşmenin Sosyal ve Psikolojik Etkileri" konusunda okul rehberlik servisince tüm öğretmenlere bilgi verilmesi ve bilgilendirme sonrası okul/kurum düzeyinde yapılması gereken çalışmaların ve alınabilecek önlemlerin tartışılması.

07.09.2023

Perşembe

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Kurum müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Hayat boyu öğrenme kapsamında ulusal ve uluslararası alanda yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki çalışmalar ile bu kapsamdaki diğer sosyal etkinliklerin belirlenmesi.

08.09.2023

Cuma

09.00-13.00

Tüm

Öğretmenler

Kurum müdürlükleri tarafindan planlanacaktır.

1. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı

2. Güncellenen ye' yeni uygulamaya konulan yaygın eğitim kurs programlan ile ilgili bilgilendirme yapılması.

3. Yeni eğitim-öğretim yılında açılabilecek kursların belirlenmesi.

 Etiketler :