İki dönem kuralının getirilmesi için ilk önergeyi sendika yöneticileri vererek süreç başlatılmalıdır. Sendikamızın gelişmesine katkı sağlayacak bu sürece delegasyonun çoğunluğunu oluşturan okul müdürleri tam destek vereceklerdir.

Son günlerde sosyal medyada; okul yöneticileri arasında görev devir teslim serenomileri, duygusal veda mesajları ve karşılıklı hayırlı olsun ziyaretleri ile ilgili paylaşımlara sıkça rastlamaktayız.


Bu makamların kendilerine emanet olarak verildiği bilincinde olan okul müdürlerimiz, sekiz yıl boyunca gerektiğinde ailesini ihmal etme pahasına da olsa tüm enerjisini kurumuna vererek, bir noktada devraldığı kurumun çıtasını yükselterek belli bir noktaya çıkardıklarına şahit olduk. Görev ruhu bilinci ile özverili bir şekilde çalışan okul müdürlerimiz, buradan edindikleri tecrübe ve bilgi birikimlerini yeni atandıkları kurumlara aktararak yeni başarılara imza atacakları, gözlerindeki ışıltıdan anlaşılmaktadır.

Değişim; yerinde, zamanında ve doğru yapıldığında kurumların işleyişine olumlu katkıları olmaktadır. En başta uzun yıllar aynı kurumda görev yapmanın verdiği rehavet, beraberinde görev körlüğünü ve sonuçta kurumlarda durağanlığı oluşturmaktadır. Kurumlara yeni atanan yöneticiler, yeni bir heyecanla, yeni bir coşkuyla ve yeni bir nefesle göreve başlamanın verdiği sinerji ile kurumlarda dinamizm sağlanmaktadır.

İki bin yıllık köklü devlet geleneğine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, devlet mekanizmasının işleyişini belirleyen mevzuatlar, uzun yılların verdiği tecrübelerin ürünü olmakla birlikte değişen dünya şartlarının gerektirdiği güncellemeler yapılarak sürekli fonksiyoneldir.

Bir eğitim kurumunda en fazla görev yapma süresi belirlenirken tesadüflerin değil, yılların verdiği bir birikim sunucu ortaya çıkmıştır. Demek ki bir kurumda aynı yöneticinin sekiz yıldan fazla görev yapması, o kurumun durağanlığına neden olmaktadır. Kurumlardaki dinamizmi canlı tutabilmek için bir kurumda en fazla sekiz yıl görev yapma süre sınırlaması getirilmiştir.

Sendikada da en fazla iki dönem (sekiz yıl) görev yapma sınırlamasının uygulaması halinde sendikaya dinamizm kazandıracağı tartışmasız bir gerçekliktir. Kaldı ki sendikacılık bir meslek değil bir statü olması nedeniyle görevlerde süre sınırlaması mutlaka getirilmelidir. Görev sürelerine sınırlama getiren kurumların başarılı olduklarını 2023 Genel Seçimlerinde tekrar gözlemledik. Üç dönem kuralını tavizsiz bir şekilde uygulayarak kadrolarının neredeyse tamamına yakınını yenileyen siyasi partiler seçimlerden başarıyla çıkarken, aynı kadrolarla seçimlere giren siyasi partiler seçimlerde başarılı olamadılar.

Eğitimciler Birliği Sendikası, sendika yönetim kurullarında en fazla üç dönem görev yapma sınırlamasını Genel Kurulda kaldırarak ömür boyu sendika yöneticiliği olabilmenin önünü açtı. Açtı da ne oldu? Sendikaya yeni bir heyecan ve coşku mu geldi? Hayır, durağan ve hantal yapı oluştu. Yeni sendikacıların yetişmesine fırsat mı tanındı? Hayır, 65 yaşını devirmiş yöneticileri görmek sıradan hale geldi. Sendikanın gelişimine katkı mı sundu? Hayır, bilakis binlerce üyenin istifasıyla sendika irtifa kaybı yaşadı. Öyleyse bunca gayretin sebebi neydi? Sendikada bir eli yağda bir eli balda olan bir avuç mutlu azınlığın, konforlu ve şatafatlı sendikal saltanatlılarının ömür boyu sürmesiydi. Kendi çıkar ve menfaatleri için sendikanın ilkelerini ayaklar altına alanlar; ilkeden, davadan ve değerden bahsetmeleri samimi değildir. Onların; davaları para, ilkeleri koltuk, değerleri ise menfaat olmuştur. Bakalım bu zihniyet rahmetli kurucu Genel Başkan Akif İNAN’ın kemiklerini daha ne zamana kadar sızlatmaya devam edecek.


Sekiz yıllık görev süresini dolduran okul müdürümüz, görevini yeni atanan arkadaşına devretmesi sendikacılara da bir mesajdır. Mesajlar her zaman yazıyla verilmez. Bazen de bir davranışla, bazen de bir bakışla, hatta bazen de sessiz kalarak da mesaj verilir. Okul müdürlerimizin davranışlarıyla verdikleri mesajda; “Sendikada da heyecanı ve coşkusu olan yeni Akif İNANLAR, yeni Erol BATTALLAR, yeni Ahmet GÜNDOĞDULAR görecek miyiz? Yoksa tükenmişlik sendromunu yaşayan 65’e merdiven dayamış sendikacıları görmeye devam mı edeceğiz? diyorlar.

Bu mesajın muhatabı olan sendika yöneticileri, iki dönem kuralı için ilk önergeyi sizler vererek Genel Kurulun tüzük tadil kongre sürecini başlatın.

Abdullah Kavukcu kimdir? Abdullah Kavukcu kimdir?

Delegelerin kahır ekseriyeti okul müdürlerinden oluşuyor. Okul müdürleri, sendikanın gelişmesi ve kurucu değerleriyle tekrar buluşması için iki dönem kuralının getirilmesine tam destek vereceklerdir. Bu konuda ilk adımı sendika yöneticilerinin atmasını kamuoyu kendilerinden beklemektedir.

Yıldırım DEMİRCİ

Editör: Haber Merkezi