Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 23.03.2023 tarihli 2023-YKS Okul Birincisi Adaylar ve Eğitim Bilgisi Onay İşlemleri konulu resmi yazıda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması istendi.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 13.03.2023 tarihli ve E-63282839-104.01. 03.07-195159 sayılı yazısı

2023-YKS'ye girecek öğrencilere yönelik e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde okul idarelerince yapılacak ders notu, denklik belgesi kaydı, sağlık raporu özürlü/özürsüz devamsızlık girişi, sorumluluk sınav notu, yılsonu başarı puanı vb bilgi giriş/güncelleme işlemlerinin ÖSYM tarafından bildirilen tarihler öncesinde tamamlanarak öğrencilerin diploma/mezuniyet işlemleri ve okul birincisi belirleme işlemlerinin, doğru ve eksiksiz bir şekilde e-Okul sistemine işlenmesi hakkındaki ilgi yazı incelenmiştir.

Çıplaklık kültürü ve dip alt dalga Çıplaklık kültürü ve dip alt dalga

Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin e-Okul sistemine süresi içinde işlenmesi, öğrenci mağduriyetlerinin ve dava süreçlerinin yaşanmaması, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirlerin süresi içinde alınması ve takibinin yapılması hususunu bilgilerinize rica ederim.

Osman SEZGİN

Bakan Yardımcısı

Editör: Haber Merkezi