İşte Memur Sendikalarının Üye Sayıları İşte Memur Sendikalarının Üye Sayıları

Başvurumuzda: “Milli Eğitim Müdürlüklerinde ilgi yönetmeliğin 26. maddesi dayanak gösterilerek oluşturulan “özel büro” birimlerinde ekseri eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen ünvanlı çalışanların görevlendirildiğini ve bu birimlere görevlendirilecek personel sayısında bir üst sınır olmadığını görmekteyiz.
Zorunlu olmadıkça, öğretmeni sınıftan çekip 18 saat ek ders ücreti karşılığında masa başı iş yaptırmak; öğretmenin yerine de ücretli öğretmen görevlendirmek kamunun insan ve mali kaynaklarını israf etmek demektir.

İlgi yönetmeliğin “Özel Büro” alt başlıklı 26. maddesinde “…yeterli sayıda personelden oluşan özel büro oluşturabilir.” İfadesine üst sınır getirilmesi, uzman personelimiz olan öğretmenlerimizin daha verimli değerlendirilmesini sağlayacak olup özel büroya görevlendirilen öğretmenlerin yerine ders ücretli öğretmen görevlendirilmesiyle oluşacak kamu zararının önüne geçecektir.” Şeklinde çözüm önerilerimizi sunmuştuk.

Dersten, okul ikliminden koparılan öğretmenlerin tekrar fiili öğretmenliğe döndüğünde uyum sorunları yapılması pek muhtemeldir. Öğretmenlik becerileri zayıflamış çalışanların eğitim öğretim faaliyetlerinde başarısı da düşük olacaktır. Olan yine Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza oluyor. Söz konusu telafisi güç zararların çarpan etkisi yaratarak oluşturduğu işgücü kaybı ve kamu zararı üçe beşe katlanmaktadır. Bir Görsel Sanatlar öğretmeni düşünün, taş çatlasa haftada 21 saat derse girebilecekken özel büroda görevlendirildiğinde haftada 5 saat daha fazla ekders ücreti ödenmektedir. Derse giren, efor sarf eden, gün boyu nöbet tutan fedakar öğretmenlerimiz günahı nedir?

MEB taşra teşkilatında Özel büroların işleyişiyle ilgi can sıkan iddialar söz konusu. İç Anadolumuzun şirin illerinden Kırıkkale örneğini verecek olursak;

Kırıkkale İl Milli Eğitim Özel Bürosunda yaklaşık 25 civarında öğretmenin görevlendirildiği bilgisine ulaştık. Yapılan görevlendirmelerin bazılarının sendika, siyaset vb. torpille yapıldığı iddia ediliyor. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Özel Bürolarda görevlendirilen bazı öğretmenlerin ‘bankamatik memuru’ gibi göreve gelmediği iddiaları var. Oysa sabah sekizden akşam beşe kadar masa başı bir işte görevlendirilmişler. Özel büroda görevlendirilen öğretmenlerin görevlerine gelip gelmedikleri basit bir kamera kaydı incelemesiyle ortaya çıkarılabilecekken Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuya sessiz kalması manidardır.

Editör: Serhat SALİMOĞLU