Ülkemizde 15 binden fazla özel okulda çalışan öğretmenler, düşük ücretler, mobbing, ve yok sayılma gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Özel okullarda çalışan öğretmenler, mesleklerine olan tutkularıyla öğrencilere değerli bir eğitim sunma amacındadır. Ancak düşük ücretler, bu isteği zayıflatmaktadır.

Eğitim Sistemindeki Değişiklikler ve Özel Okul Patlaması

Türkiye'de son yıllarda eğitim sisteminde gerçekleştirilen değişiklikler, eğitim alanını ciddi bir tahribata uğratmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde başlatılan 4+4+4 sistemi, bu değişikliklerin sadece bir örneğidir. Eğitim yatırımları, dini eğitime yönlendirilirken, özel eğitim sektöründeki sermayenin etkisi de artmıştır. 2013 yılında 5,942 olan özel okul sayısı, 2023 itibarıyla 15,624'e yükselmiştir.

Sürekli olarak artan özel okul sayısı, eğitimcilerin yaşadığı sorunları derinleştirmiştir. Özel okul öğretmenleri düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talepleri ise sürekli olarak göz ardı edilmiştir. İstek Vakfı'na bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin, vakıf yönetimi tarafından mobbinge maruz kaldıkları iddia edilmiştir. Bu mücadele, özel okullardaki sorunlara ışık tutmaktadır.

Yeni Kanunla Öğretmenlerin 2 Hakkı İptal Oluyor Yeni Kanunla Öğretmenlerin 2 Hakkı İptal Oluyor

Özel Eğitim Öğretmenleri Arasındaki İstihdam Eşitsizliği

Özel Öğretmenler Sendikası Temsilcisi Sümeyye Altundağ, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin karşılaştığı sorunları gündeme getirmektedir. Altundağ, ataması yapılan öğretmenlerin eşit şartlarda çalışmadığını ve eğitim istihdamında ciddi bir eşitsizlik olduğunu vurgulamaktadır. Rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan öğretmenler, haftada 40 saat ders vermek zorunda kalmaktadır. Normal gelişim gösteren öğrencilerle dahi bu ders saatlerinin yoğun olduğunu belirten Altundağ, özel gereksinimli bireylerle çalışanlar için ise bu durumun daha da yıpratıcı olduğunu ifade etmektedir.

Editör: Haber Merkezi