Prof. Dr. Eraslan, MEB’in Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanının makam aracı kaza yaptı! Milli Eğitim Bakanının makam aracı kaza yaptı!

Değerlendirme sürecinden bahsedildi

SODİMER, öğretmenlere ücretsiz hizmet içi eğitim planlaması yaparak, çocukların daha çağdaş bir değerlendirme sürecine katılacağını belirtti. Prof. Dr. Levent Eraslan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretimde ölçme ve değerlendirme yönetmeliğini değerlendirdi. Yeni yönetmeliğin, süreç değerlendirmesi üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Eraslan, öğrencilerin sadece sınav başarısına değil, dönem boyunca yaptıkları projeler ve çalışmalarla gelişimlerini ele alan bir yaklaşımın benimsendiğini ifade etti. Bu yaklaşımda, portfolyo, rubrik ve gözlem formları gibi birey merkezli ölçme değerlendirme tekniklerinin önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti.

Eraslan, 4. Sınıfta sınav uygulamasının kaldırıldığını ve öğretmenlerin öğrencileri gözlemleyerek ve dosyalarından puanlama yapacaklarını belirtti. Ayrıca, 4. Sınıftan itibaren ortak sınavların yapılacağını ifade etti. Bununla birlikte, okulların ilçe, il ve ülke genelinde değerlendirileceği “ABİDE” adlı önemli bir sınav sisteminin önceleneceğini ve uluslararası ölçekte yapılan TIMMS, PISA ve PIRLS gibi sonuçların da göz önünde bulundurulacağını aktardı. Bu şekilde, analiz, sentez, değerlendirme ve muhakeme gücünü geliştiren bir eğitim sistemi oluşturularak çocukların daha başarılı olması hedeflendiği ifade edildi.

Çocuklar için okullarda bağlılık çalışmaları yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son kararlarıyla ilgili olarak SODİMER Başkanı Levent Eraslan, lise eğitimindeki çocukların okula bağlılığının önemine değindi. Eraslan, öğretmenlerin gelişimiyle birlikte çocukların daha çağdaş bir ölçme sürecinde yer alacaklarını belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda alınan kararlar arasında ders ve sınıf tekrarına geçilmesi, açık liseye geçişin zorlaştırılması ve devamsızlık konusunda sıkı tedbirlerin alınması yer alıyor. Eraslan, açık lisede öğrenim gören öğrencilerin merdiven altı dershaneler ve terör örgütleriyle ilişkili tehlikelerden korunacağını vurguladı.