İstişare Kültürü ve İkinci Öğretim İstişare Kültürü ve İkinci Öğretim

PROJE OKULLARI YÖNETİCİ ATAMALARINA DAİR


1 Nisan 2024 itibari ile 2024 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçları milli Eğitim bakanlığı tarafından akşam saatlerinde açıklandı.


Bu itibarla 2222 proje okulunun yöneticilik kadrosuna bakanlık tarafından görevlendirme yapıldığı 2197 yönetici kadrosu için ise görevlendirmelerin valiliklerce yapılacağı ifade edildi. Bu bağlamda hâlihazırda bakanlık tarafından ataması yapılan yöneticilerin atanma kriterlerinin neler olduğu bilinmemekle birlikte yine atama devri valiliklere devredilen yöneticilerin de hangi kriterlere göre atanacakları belirsizliği devam etmektedir. Hatta ataması valiliklere devredilen okulların proje okulu statüsünden çıkarıldığı yönünde söylentiler ayyuka çıkmış olup bu okullarda halihazırda çalışmakta olan yöneticiler tarafından karamsar bir şekilde süreç takip edilmektedir.


Eğitim gibi ciddi bir olgunun bu denli ciddiyetten uzak bir uygulama çerçevesinde yürütülüyor olması kabul edilemez bir durum arz etmektedir şöyle ki özellikle yerelde bakanlık tarafından yapılan atamalarda ataması yapılan yöneticilerin herhangi bir kritere bağlı olmaksızın keyfe keder atamaların yapılması kabul edilebilir bir durum asla değildir. Yine yetki devri ile birlikte görevlendirilmeleri valiliklere bırakılan proje okulu yöneticilerinin atamalarının da puan üstünlüğüne göre mi yoksa tıpkı bakanlığın yaptığı görevlendirmelerde olduğu gibi keyfe keder mi ne şekilde yapılacağı muallaklığı da sürmektedir.


Her ne surette olursa olsun her iki atama şeklinin de birbirinden farklılık arz ediyor olması ya da arz edecek olması anayasal eşitliğe aykırı bir durum arz etmektedir. Daha önce de sendika olarak belirtmiş olduğumuz üzere özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmenin liyakat baz alınarak şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini yineliyoruz.

Anadolu Eğitim Sendikası

Editör: Serhat SALİMOĞLU