Emeğin, emekçinin sesi 1 Mayıs'ta Kocaeli'de yükseldi Emeğin, emekçinin sesi 1 Mayıs'ta Kocaeli'de yükseldi

Kamuda 696 sayılı KHK ile kadroya geçen, İŞKUR dan atanan kamu işçilerine, Sağlık Bakanlığı İle Yapılan İşletme Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde oruç tutanlar için yemek ücreti ödenecek. 

Yetkili Öz Sağlık-İş sendikası ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre; Ramazan ayında oruç tuttukları için yemek hakkından istifade edemeyen işçiler için çalıştıkları günler için toplu sözleşme gereğince yemek yardımı yapılacak. 

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiren bu önemli maddeyi paylaşarak çalışanları bilgilendiriyoruz. Ramazan ayı öncesinde oruç tutmayanların kurumlarda bulunan mutemetliklere yazılı dilekçe ile müracaatları gerekmektedir. Sendikaların veya kurum birim şeflerinin de dilekçeleri toplu halde evrak birimine teslim ettiği bazı kurumlarda belirtilmiştir. 

Editör: Haber Merkezi