Mahkeme kararını verdi, rehber öğretmenlerin ek ders ücretlerini değişiyor. Artık yüksek lisans mezunu rehber öğretmenlere ek dersleri artırımlı olacak.

Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 2023/903 E., 2023/1937 K. sayılı ve 27.10.2023 tarihli kararında, “…yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka deyişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan davacı yönünden; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans, doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varıldı, sözleriyle duyuran Türk Eğitim Sen müjdeyi verdi. Konuyla alakalı bir açıklama yapan Türk Eğitim Sen şunları söyledi:


Türk Eğitim Sen mahkeme kararı hakkında açıklama:
Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 2023/903 E., 2023/1937 K. sayılı ve 27.10.2023 tarihli kararında, “…yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka deyişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan davacı yönünden; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans, doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varılmakla, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Okul müdür yardımcısı öğretmenlerin motivasyonunu kırıyor Okul müdür yardımcısı öğretmenlerin motivasyonunu kırıyor

Öte yandan Anayasa’nın 125. maddesi gereği hukuka aykırılığı tespit edilen dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanarak faiziyle davacıya ödenmesi gerekmektedir.” denilerek, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı zararların tazmini isteminin kabulüne, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı zararlarının idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, karar verilmiştir, şeklinde açıklama yaptı.