7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde imza altına alınan konulardan bir tanesi de sendikalara üye olan memurlara 3 ayda bir ödenen Toplu Sözleşme Tazminatı yani sendika ücreti.
Yeni anlaşmaya göre Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 3 ayda bir ödenen sendika ücreti artık aylık ödenecek.

Toplu Sözleşmede imza altına alınan yeni karara göre:

''(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin;


a) Birinci fıkrasında yer alan "ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge” ibaresi “aylık veya ücretleriyle birlikte aylık 250 gösterge” şeklinde,

Eğitim Bir Sen'den Öğretmen Rotasyonuna Yeşil Işık Eğitim Bir Sen'den Öğretmen Rotasyonuna Yeşil Işık

b) İkinci fıkrasında yer alan “ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık” ibaresi “aylık” şeklinde,
uygulanır.


(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde öngörülen toplu sözleşme ikramiyesi 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir.''


Bu düzenlemeye göre, yüzde 2 barajının altında olan sendikalara aylık 125.55 TL, %2 barajının üstünde olan sendikalara da aylık olarak 361.27 TL ödeme yapılacak.

Kamuajans