Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) öğretmenlerin mevcut haklarını koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek taleplerini açıkladı.

Eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri kolunda genel yetkili sendika olan Eğitim-Bir-Sen 81 ilde düzenlenen eş zamanlı basın açıklamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair taleplerine duyarsız kaldığı gerekçesiyle basın açıklaması düzenledi.

Adana’daki basın açıklaması Eğitim-Bir-Sen hizmet binasında gerçekleştirildi.

Çok sayıda öğretmen ve eğitim çalışanının katıldığı basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer yaptı.

Tüm ülkede aynı anda gerçekleştirilen basın açıklamasının nedeninin önemi büyük, değeri yüksek, tarihsel rolü güçlü öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin meslek kanunundaki değişiklik ve revizyon talebini ve ihtiyacını haykırmak olduğunu vurgulayan Başkan Sezer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, olumlu bir adımdır ancak bu hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığı, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksundur” dedi.

Eğitim-Bir-Sen’in konuyla ilgili bir çalışma yaparak tekliflerini muhataplarına sunduğunu vurgulayan Mehmet Sezer açıklamalarını; "Kanun taslağımızda, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmî eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi; kariyer basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar yönünde uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar yönünden başöğretmenlik unvanı alınabilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, atama ve terfi yönünden yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi; öğretmenlerin ek ödeme, eğitim-öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders ücretlerinde artış yapılması, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara ilave tazminat ödenmesi; öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi; şiddete karşı caydırıcı hükümler getirilmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır" sözleriyle sürdürdü.

"Gelinen noktada öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adım atılmamış, bu belirsizlik eğitim çalışanları ve öğretmenlerimizde moral bozukluğu ve motivasyon kaybı oluşturmuştur" diyen Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer sendika olarak taleplerini de sıraladı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin bütün olarak ele alınmasını

Öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesini

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi uygulamalar yerine kadrolu istihdamın esas alınması

Kariyer basamaklarının sınav yerine öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olarak kurgulanmasını

İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere, zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin şartların oluşturulmasını

Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümleri içermesini

Eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliğinin meslek kanunu kapsamında düzenlenmesi, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakların da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmasını istiyoruz."

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer açıklamalarını şöyle tamamladı; "Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen’in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor; siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz."

Basın açıklamasında öğretmenlerin ellerindeki; ’Öğretmenlik Meslek Kanunu revize edilsin’ ve ’Toplu Sözleşme teklifimiz esas olsun sınav tartışması son bulsun’ yazılı dövizler dikkat çekti.