TBMM'ye sunulan önergede milli eğitim şube müdürlerine 40 saat ek ders ücreti, maaş zammı ve uzman/ başöğretmen hakları öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bu sorulara ansıl cevap vereceği merak konusu..

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer tarafından YAZILI olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 17.01.2023 Rafef Zeybek/ Antalya Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı'nm merkez ve taşra teşkilatlannda önemli görevler alan, ye tki ve sorumlulukları ile idari ve mali birçok sorumluluk yüklenen şube müdürleri, ne yazık ki mali ve özlük haklar bakımından mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu bağlamda; 

1. Şube müdürlerine haftalık en az 40 saat ek ders üereti ödemesi yapılmasına dair bir çalışma var mıdır? Var ise bu çalışmanın içeriği nedir? 

2. Şube müdürlerine uzman ve başöğretmen hakkı tanınmasına yönelik bir çalışma var mıdır? 

3. Şube müdürlerinin mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılması hususunda bakanlığınız yaptığı çalışmalarda hangi aşamadadır? Bu iyileştirmeler ne zaman gerçekleşecektir?