BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN 08 MAYIS 2023 TARİHİNDE EĞİTİM KURUMLARINA ATAMASI YAPILAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1. Atamaya esas Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi'nin aslı veya onaylı fotokopisi.

2024 Ödenekleri Belli Oldu 2024 Ödenekleri Belli Oldu

2. Pedagojik Formasyon Belgesi'nin aslı veya onaylı fotokopisi. (Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden, Pedagojik Formasyon Belgesi'nin aslı veya onaylı fotokopisi teslim edilecek)

3. Varsa Denklik Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi.

4. Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, Sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge.

5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

6. Elektronik Başvuru Formu.

7. Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge. (e-Devlet modülü üzerinden alınabilmektedir)

8. Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (4 Adet)

9. Mal Bildirimi (Duyurudaki yazımız ekinden indirilerek doldurulup getirilecektir.)

10. Kimlik Fotokopisi.

11. Erkek öğretmenler için askerlik durum belgesi.

Editör: Haber Merkezi