Genel Başkanımız Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat çalışmalarını önümüzdeki süreçte duyuracağını bildirerek, eğitimle ilgili düzenlenen uygulamaların ülkemizin, çağın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda alınacak kararlarla yürütülen bir süreçle hayata geçirilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Genel Başkan Talip Geylan açıklamasında şöyle dedi:

“İki bakanlığımızın önünde MİLLİ sıfatı vardır; eğitim ve savunma.

Sınavsız müdür atama ısrarı: Bakanlık vazgeçmiyor, Büro-İş peşini bırakmıyor Sınavsız müdür atama ısrarı: Bakanlık vazgeçmiyor, Büro-İş peşini bırakmıyor

Bu itibarla bu iki alandaki her tartışma, değerlendirme, planlama ve hedeflerin; güncel siyasal yorumlardan, sübjektif bakış açılarından ve ideolojik mülahazalardan uzak şekilde belirlenmesi tartışma götürmez bir zorunluluktur.

Eğitimle ilgili düzenlenen uygulamaların, özellikle karar vericilerin ya da uygulayıcıların ideolojik ve siyasal kurgu ve hedeflerinden ari şekilde, ülkemizin ve çağın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda alınacak kararlarla yürütülen bir süreçle hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu süreçte, eğitim sistemimizin içeriği ve hedefleri bakımından milli, yöntemi ve araçları bakımından çağdaş ve evrensel olması temel ilkemiz olmalıdır.

Türk Eğitim Sen, eğitim hayatımızın önemli bir paydaşı olarak, daha iyi bir eğitim hizmeti yolunda sorumluluk alacak ve süreci yakinen takip edecektir.”