Kamu görevlilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, sayman, genel sekreter yardımcısı, fakülte-enstitü-yüksekokul sekreteri gibi kadrolarda bulunanların özel hizmet tazminatlarında  artış yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda, özel hizmet tazminatı oranlarının yüzde 20 artırılması kararı alındı.

Bu artışın en yüksek etkisi en yüksek devlet memuru aylığı üzerinde görülüyor. En yüksek devlet memuru aylığı, özel bir hesaplama formülüne dayanarak belirleniyor. Örneğin, (8000+1500)x(Aylık katsayısı) formülü ile hesaplandığında en yüksek devlet memuru aylığı 4.843 TL olarak bulunuyor. Yüzde 20'sine denk gelen 968 TL civarında bir artış yaşanacak. Bu zam da göz önüne alındığında, bu miktarın 2024 Ocak ayında yaklaşık 1350 TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu da mevcut maaşın yüzde 2.85'ine denk gelen bir artış anlamına geliyor.

Memur, “Şube müdürlerini görevden ben aldırdım” diyormuş! Memur, “Şube müdürlerini görevden ben aldırdım” diyormuş!