Millî Eğitim Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı 2021 yılında yapılmış ve Atama Sonuçları 16 Kasım 2021 tarihinde açıklanmıştı.

Sonuçların açıklanması ve göreve başlama işlemlerinin yapılmasının üstünde 2 yıl geçmesine rağmen sınav sonucu atanan personellerin mazeret tayinleri ile ilgili herhangi bir açıklama ve işlem yapılmamıştır. Ayrıca Bakanlık Merkez teşkilatında görev yapanların ataması 2023 yılı Mayıs ayında yapılarak taşrada görev yapanlar için ayrıca bir mağduriyet oluşmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzasını taşıyan 30/6/2014 tarihli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik değişikliği başta olmak üzere engelliler ile ilgili anayasal hak Anayasa’nın 10. Maddesi, düzenleyici kanunlar 657 Sayılı D.M.K.’nun 72. Maddesi, yönetmelik hükümleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek-3 Maddesi, hukuki içtihatlar, Danıştay Kararları ve önceki örnek Bakanlık uygulamaları MEB 10/07/2014 tarih ve 2920977 sayılı yazısı, 28/04/2015 tarih ve 4475420 sayılı Bakanlık Onayı ve 07/05/2019 tarih ve 9030740 sayılı yazıları ile sınavlarda/tayinlerdeki engellilere yönelik yer değiştirme uygulamaları örnek teşkil edecek şekilde uygulanırken, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından engellilerin talepleri görmezden gelinmiş Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’ın engellilere verdiği tayin hakkını uygulamamış ve keyfi davranmıştır.

“… Bugüne kadar kaydettiğimiz gelişmeleri bir adım daha ileriye taşıyacak ve 2030’a kadar tüm politika ve hizmetlerimizde engellilik açısından yol haritası olacak “2030 Engelsiz Vizyon” engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri içermeci bir toplum vizyonuyla hazırlanmıştır. Bu Vizyon Belgesi’nin engellilerin haklarının korunmasına ve güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına dair inancımı belirterek en kalbî duygularımla hayırlara vesile olmasını temenni ederim…” diyerek 2030 Engelsiz Vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın engellilere olan bakış açısı ortadadır.

Cumhuriyetin 100. Yılının kutlandığı bugünlerde Türkiye Yüzyılına yakışır bir adımın atılarak mevcut mağduriyetin giderilmesi için  engelli dostu olduğunu düşündüğümüz Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf TEKİN tarafından 2021 yılında yapılan unvan değişikliği sınavı sonucu atanarak taşrada görev yapan engelli teknik personellere yer değişikliği/tayin müjdesinin verilmesini talep ediyoruz.

MEB ücretsiz yaz okulu başvurusu ne zaman alınmaya başlayacak? MEB ücretsiz yaz okulu başvurusu ne zaman alınmaya başlayacak?

Sonuç olarak; Milli Eğitim Bakanlığında Unvan Değişikliği Sınavı sonucunda atanan engelli personellerin kanundan kaynaklı bir defaya mahus tayin haklarından yararlandırılmasını ve tayin sürecinin ivedilikle başlatılarak Türkiye Yüzyılında  mağduriyetin sona erdirilmesini bekliyoruz.

Saygılarımızı sunar; ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz.

MEB Engelli Teknik Hizmetler Sınıfı Personelleri

Editör: Haber Merkezi