Türkiye, OECD ülkeleri arasında halkı eğitim sistemine en az güvenen ülke. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) son raporu, Türkiye'de halkın sadece yüzde 21'inin eğitim sistemine güvendiğini ortaya koydu. Bu oranla Türkiye tüm OECD ülkeleri arasında son sırada yer alıyor.

OECD ülkeleri ortalaması yüzde 66.8. Fahiş özel okul ücretlerinin gündem olduğu, iyi eğitimli gençlerinin yurtdışı fırsatlarının peşine düştüğü Türkiye, bu veriye göre eğitim sistemine güvende OECD ortalamasının oldukça altında yer alıyor.

Rapora göre Türkiye'nin bir üzerinde Litvanya, yüzde 37 ile yer alıyor, Macaristan halkının ise yüzde 47'si ülkedeki eğitim sistemine güveniyor. Ülkesindeki eğitim sistemine en çok güvenenler yüzde 87 ile Norveçliler.


PISA verileri bu güvensizliğin arka planını yani eğitimdeki sıkıntıları ortaya koyuyor. 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerinin değerlendirildiği "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı" (PISA) verilerine göre Türkiye okumada 37 ülke içinde 31'inci, matematikte ise 33'üncü sırada yer alıyor.

Küçük yaşta eğitimde Türkiye en alt sırada

OECD raporu küçük yaşta eğitimin öneminin altı çizilerek 3 yaşında eğitime dahil olma oranının OECD'de yüzde 74'e, 4 yaşında eğitime dahil olma oranının ise yüzde 88'e yükseldiğini ortaya koydu. Fransa, İrlanda, İsrail, Japonya ve İngiltere'nin erken eğitime başlama oranında ilk sırada yer aldığı raporda Türkiye 4 yaşında eğitime dahil olma oranında yüzde 34 ile en alt sırada gösteriliyor.

Gençler ne eğitimde ne işte

O Konu TBMM'ye Geldi O Konu TBMM'ye Geldi

OECD raporunda ne eğitimde ne de işgücünde olan 15-29 yaş arası gençlerin oranı da ele alındı. Bu oran ne kadar düşük ise, o ülke tüm vatandaşlarına her türlü sosyo ekonomik farklılığa rağmen eşit fırsatlar sunuyor olarak değerlendiriliyor. OECD, bu oranı azaltmanın ülkeler için en önemli görevlerden biri olduğunun altını çizdi.


Raporda Türkiye en yüksek 'ne eğitimde ne de işgücünde olan gençlerin' oranında yüzde 28.7 oranı ile zirvede. Yani Türkiye'de 15-29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 28.7 gibi çok yüksek bir oranı ne herhangi bir eğitim alıyor ne de bir işte çalışıyor.

Türkiye'yi yüzde 27.1 ile Kolombiya, yüzde 26 ile İtalya izliyor. Raporda, Hollanda (%7.4), Lüksemburg (%7.8) ve Norveç'in (%8.4) en düşük 'ne eğitimde ne istihdamda olan genç oranı'na sahip ülkeler olduğunu vurgulandı.

Hukuk sistemine güven ortalamanın altında

Yatırım ve ekonomik büyümenin temel koşullarından hukuk sistemine güven de OECD raporunda ele alınan konular arasında yer alıyor. Buna göre Türkiye'de halkın yüzde 33'ü hukuk sistemine güven duyuyor.

Bu oran da yüzde 55.7'lik OECD ortalamasının oldukça gerisinde. Ancak Türkiye'nin gerisinde ülkeler de var; Şili ve Slovakya. Bu sıralamada zirvede Norveç yer alıyor. Norveç halkının yüzde 87'si ülkesindeki hukuk sistemine güven duyuyor.

Sağlık sistemine güvende

Türkiye ortalamanın gerisinde Türkiye sağlık sistemine güvende yüzde 50 barajını aşıyor ancak OECD ortalaması olan yüzde 67.7'nin gerisinde yer alıyor. Türk halkının yüzde 58'i ülkedeki sağlık sistemine güvenirken bu oran en düşük yüzde 41 ile Kolombiya'da. İsviçre ise yüzde 92'lik oranla zirvede yer alıyor.

Özlem Ermiş Beyhan

DÜNYA